Tytuł szkolenia

ONLINE LIVE_Angielski_Korespondencja biurowa w pigułce (poziom średniozaawansowany)

Termin

18-05-2020, 20-05-2020, 22-05-2020

Termin

18, 20 i 22 maja 2020 r. 

Czas trwania

10 godzin dydaktycznych (3 dni po 150 minut zajęć)

godziny: 8:30-9:45 i 9:55-11:10 

Forma zajęć

Aktywna praca na forum grupy, prezentacja stanowiska, dyskusja, dostosowanie rejestrów językowych, mini-prezentacja.

Liczba uczestników

6-8 osób

Koszt

320.00 PLN

Prowadzący

Anna Cegiełkowska

Adresat

Pracownicy administracji publicznej, którzy w swojej pracy prowadzą korespondencję w języku angielskim, przygotowują opinie, e-maile, itd.

Cele

Zaznajomienie uczestników z podstawowymi zwrotami i wyrażeniami używanymi w typowej korespondencji oficjalnej prowadzonej z partnerami zagranicznymi.

Program

Różnice między przekazem ustnym a pisemnym; cele korespondencji i narzędzia potrzebne do ich osiągnięcia. Uprzejme i niebezpośrednie wypowiedzi; różnice pomiędzy wyrażeniami formalnymi i nieformalnymi używanymi w korespondencji. Układ listu, zastosowanie łączników zdań i budowa zdań złożonych, różne rodzaje listów. Omówienie najbardziej typowych błędów popełnianych w korespondencji po angielsku oraz przygotowanie banku zwrotów pomocnych dla piszących.