Tytuł szkolenia

ONLINE LIVE_Angielski_Emailing (poziom średniozaawansowany)

Termin

29-09-2020, 30-09-2020, 02-10-2020

Termin

29-30 września i 2 października 2020 r. 

Czas trwania

3 dni zajęć (po 150 minut dziennie)

godz. 11:00-12:15 i 12:30-13:45

Forma zajęć

praca w grupie "na żywo" w oparciu o materiały szkoleniowe udostępnione do przeanalizowania przed kolejnymi zajęciami

Liczba uczestników

6-8 osób

Koszt

320.00 PLN

Prowadzący

Joanna Bereś

Adresat

Osoby zaintersowane doskonaleniem wypowiedzi pisemnych (e-mail) w kontekście zawodowym

Cele

Zaznajomienie z najbardziej naturalnymi  strukturami językowymi powszechnie używanymi w mailach

Program

Usystematyzowanie posiadanej już w części praktycznej wiedzy uczestników. Przećwiczenie słownictwa i struktur językowych w oparciu o autentyczne materiały z położeniem nacisku na poprawność i precyzję przekazywanej informacji. Wskazówki jak uniknąć popularnych błędów zarówno stylistycznych jak i gramatycznych.