Zakres szkolenia

Legislacja

Tytuł szkolenia

ONLINE LIVE Znaczenie orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w procesie tworzenia prawa

Termin

15-10-2021

Termin

15.10.2021

Czas trwania

1 dzień szkoleniowy, 8 godzin dydaktycznych (godz. 9.00-16.00)

 

Forma zajęć

warsztat

Liczba uczestników

20

Koszt

300.00 PLN

Prowadzący

dr Joanna Knapińska

Adresat

Pracownicy urzędów obsługujących organy władzy publicznej, zajmujący się tworzeniem i opiniowaniem regulacji prawnych. Pracownicy departamentów prawnych i merytorycznych.

Cele

 • przekazanie, utrwalenie i sprawdzenie  wiedzy na temat wpływu orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego na proces tworzenia prawa
 • upowszechnienie dobrych i unikania złych wzorców w procesie tworzenia prawa 

Efekty szkolenia

 • nabycie lub utrwalenie wiedzy o konstytucyjnych zasadach tworzenia prawa
 • nabycie lub utrwalenie praktycznych umiejętności w zakresie budowy projektu aktu prawnego,  formułowania i redagowania przepisów na bazie orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego
 • umiejętność zidentyfikowania zagrożeń natury konstytucyjnej
 • umiejętność odróżnienia prawidłowo i nieprawidłowo skonstruowanego przepisu
 • umiejętność uniknięcia najpoważniejszych błędów przy konstruowaniu projektu aktu prawnego i poszczególnych przepisów, które mogą stanowić podstawę orzeczenia o niezgodności z Konstytucją RP 

Program

 • Zasady wynikające z art. 2 Konstytucji RP
 • Źródła prawa
 • Inne zasady konstytucyjne i ich wpływ na tworzenie prawa
 • Orzecznictwo dotyczące procesu legislacyjnego
 • Upoważnienie ustawowe
 • Najczęściej popełniane błędy przy formułowaniu przepisów, które mogą stanowić podstawę orzeczenia o niezgodności z Konstytucją RP
 • Przykłady błędów/prawidłowe wzorce