Tytuł szkolenia

ONLINE LIVE Zdalne zarządzanie zespołem rozproszonym – czyli jak zwiększyć efektywność w 5 krokach

Termin

16-12-2021, 17-12-2021

Termin

16-17.12.2021

Czas trwania

2 dni szkoleniowe, 16 godzin dydaktycznych (godz. 9.00-16.00)

 

Forma zajęć

online

Liczba uczestników

16

Koszt

600.00 PLN

Prowadzący

Barbara Gańcza

Adresat

Kadra zarządzająca w administracji publicznej i biznesie

Cele

Zwiększenie efektywności zarządzania zespołem rozproszonym dzięki pracy nad 5-oma obszarami: organizacją pracy zdalnej dla zespołu, budowaniem relacji: kierownik-pracownik, integracją zespołu, komunikacją i motywowaniem.

Efekty szkolenia

  • otrzymanie praktycznych wskazówek jak zorganizować pracę zespołu rozproszonego 
  • poznanie skutecznych metody pracy z zespołem rozproszonym
  •  poznanie właściwych dla zespołu rozproszonego technik zarządzania (planowania, kontroli i osiągania wyznaczonych celów)
  • pogłębienie wiedzy o sposobach motywacji pracowników zdalnych
  • poznanie sposobów diagnozowania konfliktów i rozwiązywania ich na odległość a także właściwej komunikacji z zespołem
  • otrzymanie wskazówek jak radzić sobie w sytuacji kryzysowej

Program

1/ ORGANIZACJA PRACY ZESPOŁU ROZPROSZONEGO

a/ czym jest zespół rozproszony – charakterystyka

b/ różnice i podobieństwa w pracy stacjonarnej i on-line dla zespołu.

c/ techniki organizowania pracy w zespole rozproszonym ( cel, grafik, zadania, instrukcja , informacja)

d/ plan zarządzania nowoutworzonym zespołem rozproszonym

e/ które nowoczesne technologie wykorzystywać by zespół pracował najefektywniej?

f/ jaki styl zarządzania jest najkorzystniejszy dla zespołu rozproszonego

2/ BLASKI I CIENIE HOME OFFICE- CO MANAGER POWINIEN WIEDZIEĆ?

a/ przygotowanie pracowników do zmiany

b/ instrukcje i wskazówki dla poszczególnych członków zespołu

c/ główne problemy pracowników- jak je rozwiązywać?

d/ synchronizacja – czas- miejsce-zadania

d/ potrzeby pracownika a home office-  jak manager może pomóc?

e/ jak poradzić sobie ze stresem własnym i zespołu?

3/ KIEROWNIK ZDALY I ZDOLNY- CZYLI NARZĘDZIA ZARZĄDZANIA NA ODLEGŁOŚĆ 

a/ przemodelowanie strategii działania zespołu – nowe cele i zadania

b/ znaczenie procedur, sposobów  informacji i instrukcji

c/ wdrażanie zmian on- line- rola wsparcia managera

d/ jak często prowadzić wspólne spotkania zespołu on- line by wzmacniać poczucie „team-building”?

e/ delegowanie zadań a zakres obowiązków- jak nie przeciążać pracownika ?

f/ zespól wielopokoleniowy i wielokulturowy- różnice w metodach zarządzania

g/ problemy w zespole rozproszonym – niespójność, brak efektywności – 3 kroki jak temu zaradzić

h/ jak nadzorować zespół rozproszony ?( narzędzia kontroli)

4/ W JAKI SPOSÓB MOTYWOWAĆ  POSZCZEGÓLNYCH CZŁONKÓW ZESPOŁU?

a/ oswoić lęk przed….. – czego obawiają się pracownicy?

b/ jak reagować, by zespól czuł się ważny , nie tylko potrzebny.

c/ motywacja jednostki a motywacja zespołu – różnice

d/ jak udzielić feedbacku motywującego na odległość?

e/ wykorzystanie narzędzi motywujących w czasie kryzysu

5/ INTEGRACJA PRZEZ KOMUNIKACJĘ CZYLI  - JAK WZMOCNIĆ ZESPÓŁ ROZPROSZONY DZIĘKI WŁAŚCIWEJ  KOMUNIKACJI ?

a/ specyfika komunikacji w zespole rozproszonym

b/ efektywne narzędzia komunikacji dla zespołu rozproszonego

c/ znaczenie informacji zwrotnej

d/ jak słuchać  i jak reagować by nie tworzyć barier w komunikacji?

e/  przeprowadzanie rozmów dyscyplinujących

f/ narzędzia wywierania wpływu w zespołach rozproszonych

g/ skuteczne rozwiązywanie konfliktów zdalnie – wskazówki