Zakres szkolenia

Legislacja

Tytuł szkolenia

ONLINE LIVE Upoważnienie ustawowe. Tworzenie projektu aktu wykonawczego

Termin

19-11-2021

Termin

19.11.2021

Czas trwania

1 dzień szkoleniowy, 8 godzin dydaktycznych (godz. 9.00-16.00)

Forma zajęć

Warsztat

Liczba uczestników

20

Koszt

300.00 PLN

Prowadzący

dr Joanna Knapińska

Adresat

Pracownicy urzędów obsługujących organy władzy publicznej, zajmujący się tworzeniem i opiniowaniem regulacji prawnych. Pracownicy departamentów prawnych o merytorycznych.

Cele

 • Przekazanie, utrwalenie i sprawdzenie wiedzy o zasadach związanych z realizacją upoważnień ustawowych oraz przedstawienie najważniejszych problemów związanych z realizacją przepisów upoważniających.
 • Omówienie praktycznych aspektów funkcjonowania w praktyce upoważnień ustawowych.
 • Ukazanie pozytywnych i negatywnych przykładów przepisów formułowanych na podstawie upoważnienia ustawowego.
 • Przekazanie praktycznych wskazówek dotyczących zasad prawidłowego konstruowania przepisów upoważniających oraz przepisów wydanych na ich podstawie. 

Efekty szkolenia

 • poszerzenie wiedzy związanej z funkcjonowaniem upoważnień ustawowych,
 •  wytworzenie dobrych praktyk w zakresie zasad formułowania aktów wydawanych na podstawie upoważnień ustawowych,
 • umiejętność przygotowania projektu aktu normatywnego zawierającego upoważnienie ustawowe, a także projektu aktu normatywnego wydawanego na podstawie upoważnienia, 

Program

 • Upoważnienie ustawowe w Konstytucji RP i orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego
 • zakaz subdelegacji
 • problemy związane z realizacją upoważnienia ustawowego
 • obligatoryjny i fakultatywny charakter upoważnienia
 • Praca na przykładach, praca indywidulana/praca w grupach.