Tytuł szkolenia

ONLINE LIVE Rozwijanie siły i odporności psychicznej w czasach VUCA

Termin

18-11-2021, 19-11-2021

Termin

18-19.11.2021

Czas trwania

2 dni szkoleniowe, 10 godzin dydaktycznych (godz. 9.00-13.00)

Forma zajęć

Online

Liczba uczestników

15

Koszt

500.00 PLN

Prowadzący

Aneta Dreksler

Adresat

Wszyscy pracownicy zatrudnieni w służbach cywilnych

Cele

Zwiększenie umiejętności radzenia sobie z przeciwnościami i trudnościami w życiu zawodowym i prywatnym

Efekty szkolenia

 • Pogłębienie samoświadomości swoich mocnych stron i obszarów do rozwoju związanych z odpornością psychiczną
 • Poznanie inspirujących, praktycznych narządzi do zarządzania sobą, swoją motywacją, emocjami oraz koncentracją
 • Przyswojenie technik wspierających radzenie sobie ze stresem

Program

 

Wprowadzenie do tematyki odporności psychicznej

 • Czym jest odporność psychiczna, a czym nie jest
 • Czas zmienności  VUCA
 • Dlaczego zadbanie o odporność psychiczną jest szczególnie ważne w czasach VUCA
 • Wpływ odporności psychicznej na funkcjonowanie człowieka i jego sukces
 • Przedstawienie koncepcji odporności psychicznej
 • Model 4C, czyli komponenty odporności psychicznej Control, Commitment, Challange, Confidance
 • Jak komponenty odporności psychicznej objawiają się w codziennym życiu - autorefleksja

Control: Rozwój odporności psychicznej w kontekście kontroli emocji i poczucia wpływu

 • Jak lepiej radzić sobie z przypływem silnych emocji
 • Radzenie sobie z emocjami i stresem
 • Wpływ myśli na emocje
 • Obszary naszego wpływu
 • Praca z blokującymi przekonaniami

 

Commitment: Rozwój odporności psychicznej w kontekście realizacji celów i zadań

 • Jak rozwinąć umiejętność koncentracji na działaniu
 • Identyfikacja osobistych motywatorów
 • KAIZEN w praktyce
 • Budowanie zdrowych nawyków
 • Prokrastynacja, czyli zrobić kiedy „trzeba, ale się nie chce”

Challange: Rozwój odporności psychicznej w kontekście podejmowania wyzwań

 • Jedyne co jest stałe to zmiana – jak się jej nie bać
 • VUCA Prime – odpowiedź na VUCA
 • Zrozumieć zmianę: Transteoretyczny model zmiany oraz krzywa Fishera

Confidance: Rozwój odporności psychicznej poprzez budowanie pewności siebie w relacji i wiary we własne możliwości

 • Identyfikacja własnych zasobów i mocnych stron
 • Jak docenić wszystkie mocne i słabe strony
 • Wzmacnianie poczucia skuteczności
 • Pozycje życiowe wg analizy transakcyjnej (ja ok – ty ok)
 • Zrozumienie międzyludzkich różnic