Tytuł szkolenia

ONLINE LIVE RODO a dostęp do informacji publicznej

Termin

06-12-2021

Termin

25.10.2021

Czas trwania

8 godzin dydaktycznych (1 dzień szkoleniowy), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

Wykład z elementami dyskusji i studia przypadków

Liczba uczestników

16

Koszt

420.00 PLN

Prowadzący

Dorota Skolimowska

Adresat

 • pracownicy odpowiedzialni za rozpatrywanie wniosków o udostępnienie informacji publicznej zawierających dane osobowe
 • radcowie prawni  
 • inspektorzy ochrony danych osobowych i członkowie ich zespołów 

Cele

Wyjaśnienie pojęć związanych z ochroną danych osobowych i sytuacji, w których dostęp do informacji publicznej powinien zostać ograniczony ze względu na prywatność. Analiza przypadków występujących w codziennej pracy urzędniczej.

Efekty szkolenia

 • umiejętność uzasadnienia decyzji odmawiającej udostępnienia informacji publicznej ze względu na ochronę danych osobowych i/lub prywatność
 • znajomość orzecznictwa dotyczącego ograniczenia dostępu do informacji publicznej ze względu na ochronę prywatności 

Program

Program uwzględnia najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych oraz Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 • RODO a dostęp do informacji publicznej, informacja publiczna a dane osobowe (m.in. ćwiczenie pomagające zrozumieć, które informacje podlegają RODO np. dane osobach reprezentujących osoby prawne, przedsiębiorcach)
 • Dostęp do informacji o osobach pełniących funkcje publiczne m.in.
  • kto jest osobą pełniącą funkcję publiczną;
  • ograniczenia w zakresie udostępnianych informacji.
 • Dostęp do informacji o „szeregowych” urzędnikach
  • udostępnianie służbowych danych kontaktowych, publikowanie wizerunku pracownika – czy tylko za zgodą?
  • dostęp do informacji o wynikach naboru, wynagrodzeniach, oświadczeniach majątkowych, wynikach kontroli – co jest zakazane?
 • Wybrane zagadnienia wynikające z RODO związane z rozpatrywaniem spraw z obszaru dostępu do informacji publicznej m.in.
  • czy i jak zidentyfikować wnioskodawcę,
  • prawidłowa anonimizacja dokumentów przed udostępnieniem,
  • prawo dostępu do informacji publicznej a prawo dostępu do danych osobowych na podstawie RODO,
  • prawo do bycia zapomnianym wobec osób wnioskujących o dostęp do informacji publicznej a obowiązki archiwizacyjne,
  • zasada retencji danych w BIP  
  • powierzenie przetwarzania danych a utrzymanie i obsługa BIP/strony internetowej.
 • Konsultacje w sprawach zgłoszonych przez uczestników