Tytuł szkolenia

ONLINE LIVE Prosta polszczyzna w tekstach urzędowych – warsztaty plain language

Termin

20-04-2021

Termin

20.04.2021

Czas trwania

1 dzień szkoleniowy, 8 godzin dydaktycznych (godz. 9.00-16.00)

Forma zajęć

prelekcja, dyskusja, ćwiczenia indywidualne, warsztaty redakcyjne

Liczba uczestników

20

Koszt

500.00 PLN

Prowadzący

dr Marcin Poprawa

Adresat

pracownicy administracji publicznej

Cele

Przygotowanie uczestników do tworzenia i redakcji tekstów zgodnych ze standardem prostego języka (plain language), czyli tekstów przejrzystych, czytelnych i przyjaznych odbiorcy.

Efekty szkolenia

 • poszerzenie kompetencji językowych, stylistycznych i redakcyjnych
 • zdobycie praktycznych umiejętności stosowania zasad prostego języka w codziennej pracy zawodowej
 • redakcja wybranego przez uczestników tekstu – zgodnie z wymaganiami standardu plain language

Program

 • Prosty język – standard efektywnej komunikacji
 • Dlaczego potrzebujemy przyjaznego języka urzędowego?
 • Dobre praktyki z Polskie i ze świata
 • Wrocławski model prostego języka – zasady Pracowni Prostej Polszczyzny UWr
 • Jak uprościć tekst urzędowy? – kilka zasad, które pomogą zmienić Twoje pisma
 • Piszemy prosto i poprawnie!
 • Przydatne narzędzia lingwistyczne
 • Metamorfozy naszych tekstów
 • Zaprojektujmy przejrzysty tekst