Zakres szkolenia

IT

Tytuł szkolenia

ONLINE LIVE Profesjonalne prezentacje multimedialne – metody, narzędzia i techniki

Termin

16-11-2020, 17-11-2020

Termin

16-17.11.2020

Czas trwania

10 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe), godz. 9.00-14.00

Forma zajęć

warsztaty komputerowe

Liczba uczestników

16

Koszt

600.00 PLN

Prowadzący

Marcin Wichrowski

Adresat

  • wszystkie osoby, które w swojej pracy stają przed koniecznością opracowania nowoczesnych i przystępnych prezentacji dla różnych grup odbiorców i chcą uczynić swoje wystąpienia (spotkania, zebrania) znacznie ciekawszymi wizualnie i multimedialnie

Cele

Dostarczenie praktycznej wiedzy na temat biegłej pracy z oprogramowaniem Microsoft PowerPoint ze szczególnym uwzględnieniem zasad komunikacji wizualnej oraz projektowania graficznego w procesie planowania i tworzenia atrakcyjnych prezentacji multimedialnych przyjaznych dla odbiorców.

Efekty szkolenia

  • zdobycie praktycznych umiejętności projektowania oraz samodzielnego tworzenia prezentacji multimedialnych, które angażują i aktywizują publiczność
  • budowanie jasnych i przystępnych komunikatów dopasowanych do potrzeb odbiorców za pomocą języka wizualnego oraz odpowiedniego doboru zawartości i formy slajdów
  • skuteczne stosowanie elementów multimedialnych i interakcyjnych wspomagających narrację i wizualizację informacji w prezentacji oraz zwiększających czytelność i atrakcyjność przekazu
  • optymalizacja pracy z programem Microsoft PowerPoint oraz przykłady efektywnego wykorzystania wbudowanych narzędzi, wzorców i ustawień aplikacji w codziennej pracy
  • wykorzystywanie bezpłatnych zasobów graficznych i audiowizualnych dostępnych w internecie w celu wzbogacania przekazu multimedialnego

Program

  • Zasady przygotowywania i kompozycji prezentacji multimedialnych zgodnych z panującymi trendami projektowymi na przykładach
  • Hierarchizacja informacji i zasady budowania jasnych i przystępnych komunikatów za pomocą języka wizualnego
  • Wprowadzenie do aplikacji Microsoft PowerPoint
  • Projektowanie struktury, układu i kompozycji slajdów z różną zawartością
  • Praca z tekstem, tabelami, wykresami, diagramami, infografiką etc.
  • Dodawanie elementów multimedialnych (audio/wideo)
  • Animowanie slajdów i obiektów
  • Wykorzystanie elementów nawigacyjnych i interakcyjnych
  • Tworzenie własnych motywów i wzorców slajdów
  • Przygotowanie materiałów informacyjnych
  • Przygotowanie prezentacji do potrzeb wystąpienia