Tytuł szkolenia

ONLINE LIVE Praca zdalna zgodna z RODO - aspekty prawne

Termin

22-05-2020

Termin

22.05.2020

Czas trwania

3 godziny dydaktyczne (1 dzień szkoleniowy) godz. 10.00-12.30

Forma zajęć

Wykład z elementami dyskusji

Liczba uczestników

15

Koszt

180.00 PLN

Prowadzący

Dorota Skolimowska

Adresat

Osoby zaangażowane w organizację pracy zdalnej w urzędzie - dyrektorzy, naczelnicy, radcowie prawni i inne osoby odpowiadające za wsparcie prawne i organizacyjne urzędu oraz inspektorzy ochrony danych i ich zastępcy oraz członkowie zespołu

Cele

Spowodowanie, że praca zdalna zostanie tak zorganizowana, że urzędy będą działały zgodnie w wymogami RODO

Efekty szkolenia

Wyeliminowanie najczęściej popełnianych błędów, które pojawiły się w związku z nagłą koniecznością skierowania urzędników do pracy zdalnej

Program

Omówione zostaną podstawowe zagadnienia prawne w celu ułatwienia administratorom i podmiotom przetwarzającym zorganizowania pracy zdalnej w sposób, który nie narazi tych podmiotów na odpowiedzialność z tytułu naruszenia przepisów RODO. Kadra kierownicza otrzyma wskazówki na temat możliwości kontaktu z członkami swoich zespołów bez narażania się na zarzut naruszenia ich prywatności.

  • Opinie Prezesa UODO oraz Europejskiej Rady Ochrony Danych
  • Dokumentacja wewnętrzna w urzędzie m.in. polityka ochrony danych, upoważnienia do przetwarzania danych, procedura pracy zdalnej
  • Bezpieczeństwo fizyczne przy pracy zdalnej
  • Korzystania ze sprzętu prywatnego i prywatnego danych kontaktowych a RODO
  • Pozyskiwanie dodatkowych kategorii danych w związku z COVID

Konsultacje w sprawach zgłoszonych przez uczestników