Zakres szkolenia

Legislacja

Tytuł szkolenia

ONLINE LIVE Postępowanie prawodawcze w Senacie –procedura i praktyka

Termin

07-12-2021

Termin

7.12.2021

Czas trwania

8 godzin dydaktycznych (1 dzień szkoleniowy), godz. 9.00–16.00

Forma zajęć

wykład połączony z zajęciami praktycznymi (rozwiązywanie kazusów)

Liczba uczestników

15

Koszt

420.00 PLN

Prowadzący

Jakub Zabielski

Adresat

  • urzędnicy, którzy w ramach wykonywanych obowiązków uczestniczą w pracach Parlamentu nad projektem ustawy i ustawą; 
  • inne niż urzędnicy osoby, które zainteresowane są działalnością prawotwórczą Senatu, w szczególności procedurą rozpatrywania ustaw oraz procedurą opracowywania senackich projektów ustaw (m.in. przedstawiciele organizacji pozarządowych).

Cele

Zapoznanie uczestników z procedurami: rozpatrywania ustaw przez Senat oraz opracowywania senackich projektów ustaw, zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i praktycznym, z uwzględnieniem Konstytucji, Regulaminu Senatu, orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego oraz poglądów doktryny w tym zakresie.

Program

  • znaczenie i rola Senatu w procesie prawotwórczym (Konstytucja i Regulamin Senatu);
  • zadania i rola organów Senatu w procesie prawotwórczym;
  • procedura rozpatrywania ustawy (podstawowa);
  • szczególne procedury rozpatrywania ustaw;
  • poprawka Senatu (co to jest poprawka, jaki może być jej zakres merytoryczny oraz jak sporządzić poprawkę);
  • procedura uchwalenia senackiego projektu ustawy (procedura podstawowa i procedury szczególne, w tym procedura tzw. „szybkiej ścieżki”);
  • czym zajmuje się senackie Biuro Legislacyjne.