Zakres szkolenia

Legislacja

Tytuł szkolenia

ONLINE LIVE Parlamentarne procedury legislacyjne

Termin

06-12-2021, 07-12-2021

Termin

6-7.12.2021

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

wykład połączony z zajęciami praktycznymi (rozwiązywanie kazusów)

Liczba uczestników

15

Koszt

500.00 PLN

Prowadzący

dr Piotr Kędziora

Adresat

 • urzędnicy, którzy w ramach wykonywanych obowiązków uczestniczą w pracach Parlamentu nad projektem ustawy i ustawą; 
 • inne niż urzędnicy osoby, zainteresowane problematyką inicjatywy ustawodawczej oraz działalnością prawotwórczą Sejmu.

Cele

Zapoznanie uczestników z procedurami: przygotowywania projektów ustaw, rozpatrywania projektów ustaw przez Sejm zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i praktycznym, z uwzględnieniem Konstytucji, Regulaminu Sejmu, orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego oraz poglądów doktryny w tym zakresie.

Efekty szkolenia

 • zdobycie podstawowej wiedzy dotyczącej inicjatywy ustawodawczej;
 • zdobycie podstawowej wiedzy dotyczącej sejmowego postępowania ustawodawczego (procedura podstawa i procedury szczególne).

Program

Etap przedparlamentarny procesu ustawodawczego, postępowanie prawodawcze w Sejmie – podstawy prawne i praktyka

 • podstawy prawne procesu ustawodawczego;
 • istota inicjatywy ustawodawczej – zakres, ramy prawne, podmioty uprawnione, funkcja uzasadnienia projektu ustawy;
 • wstępna kontrola (formalna i materialna) projektu ustawy w Sejmie;
 • zasada trzech czytań w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego i w praktyce sejmowej;
 • szczegółowe rozpatrzenie projektu ustawy – rola komisji sejmowych;
 • zakres poprawki do projektu ustawy;
 • czym zajmuje się sejmowe Biuro Legislacyjne.