Zakres szkolenia

Prawo pracy i HR

Tytuł szkolenia

ONLINE LIVE Oceny okresowe w służbie cywilnej

Termin

14-05-2021

Termin

14.05.2021

Czas trwania

7 godzin dydaktycznych  (1 dzień szkoleniowy),  godz. 9.00-14.45

Forma zajęć

Szkolenie on-line z możliwością dyskusji i zadawania pytań

Liczba uczestników

20

Koszt

420.00 PLN

Prowadzący

Radosław Hancewicz

Adresat

Kierownicy i koordynatorzy zespołów zainteresowani  poprawieniem  swoich umiejętności w zakresie oceniania i zarządzania ludźmi

Cele

 • omówienie zasad przeprowadzania ocen okresowych w służbie cywilnej wynikających z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie warunków i sposobu przeprowadzania ocen okresowych urzędników służby cywilnej i pracowników służby cywilnej
 • przedstawienie najczęstszych błędów organizacyjnych popełnianych w procesie oceniania pracowników oraz błędów w sztuce oceniania, a także omówienie sposobów ich neutralizowania, tak by proces oceniania mógł spełnić swoje funkcje

Efekty szkolenia

 • zapoznanie uczestników z zasadami przeprowadzania ocen okresowych w służbie cywilnej oraz uświadomienie powiązania tego procesu z innymi aspektami zarządzania zasobami ludzkimi
 • dostarczenie uczestnikom wiedzy nt. szczegółowych kryteriów oceny i ich stopniowania w odniesieniu do rzeczywistych zachowań pracowników

Program

 • Niezbędne kompetencje kierownika
 • Wprowadzenie do zagadnień oceniania
 • Ocena okresowa i jej przeprowadzanie zgodnie z nowym Rozporządzeniem
 • Kryteria oceny
 • Błędy w ocenianiu
 • Zasady skutecznej rozmowy oceniającej
 • Motywowanie a ocena okresowa