Zakres szkolenia

Legislacja

Tytuł szkolenia

ONLINE LIVE Narzędzia informatyczne wykorzystywane w pracy legislatora

Termin

08-10-2021

Termin

8.10.2021

Czas trwania

1 dzień szkoleniowy, 8 godzin dydaktycznych (godz. 9.00-16.00)

Forma zajęć

wykład oraz warsztat z wykorzystaniem komputerów

Liczba uczestników

15

Koszt

320.00 PLN

Prowadzący

Krzysztof Madej

Adresat

Pracownicy urzędów zajmujący się opracowywaniem lub opiniowaniem projektów aktów prawnych, w szczególności:

 • legislatorzy odpowiedzialni za redakcję projektów aktów prawnych
 • osoby odpowiedzialne „merytorycznie” za projekty aktów prawnych
 • osoby odpowiedzialne za koordynację prac nad projektami aktów prawnych

Cele

Przekazanie wiedzy na temat wpływu nowych technologii na pracę legislatora a także prezentacja podstawowych narzędzi wykorzystywanych w pracy legislatora oraz przekazanie uczestnikom wiedzy na temat sposobu korzystania i praktycznych porad w zakresie posługiwania się tymi narzędziami

Efekty szkolenia

 • Podniesienie poziomu efektywności korzystania przez uczestników z narzędzi informatycznych, w szczególności narzędzi zapewniających dostęp do informacji o prawie
 • Zwiększenie świadomości uczestników na temat wpływu nowych technologii na pracę legislatora oraz dostępu do informacji o prawie

Program

 • Wpływ nowych technologii na proces opracowywania projektów aktów prawnych, procedurę legislacyjną oraz ogłaszanie aktów prawnych – opis korzyści i zagrożeń
 • Techniczne aspekty przygotowywania tekstu projektu aktu prawnego – wprowadzenie i ćwiczenia praktyczne
 • Elektroniczny obieg dokumentów w procesie legislacyjnym – opis korzyści i zagrożeń
 • Dostępność cyfrowa – informacje na temat dostępu osób niepełnosprawnych do informacji prezentowanych w Internecie, regulacje prawne dotyczące dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz opis wymagań wynikających z tych regulacji
 • Europejski identyfikator prawodawstwa (ELI) – przybliżenie koncepcji powstania i celu wdrożenia identyfikatora prawodawstwa unijnego
 • Systemy dostępu do informacji o prawie, w szczególności Serwis Rządowy Proces Legislacyjny, Dziennik Ustaw i Monitor Polski, Publiczny Portal Informacji o Prawie, EUR-Lex, Internetowy System Aktów Prawnych – prezentacja systemów, opis metod wyszukiwania informacji i ćwiczenia praktyczne