Tytuł szkolenia

ONLINE LIVE Menadżer XXI w. w zarządzaniu publicznym

Termin

21-05-2020, 22-05-2020

Termin

21-22.05.2020

Czas trwania

2 dni szkoleniowe (10 godzin dydaktycznych, godz. 9.00-13.00)

Forma zajęć

wykład, ćwiczenia, dyskusja

Liczba uczestników

15

Koszt

600.00 PLN

Adresat

 • kadra kierownicza i managerowie wszystkich szczebli
 • kierownicy projektów, liderzy zespołów
 • osoby przygotowujące się do objęcia stanowisk menedżerskich
 • wszyscy Ci, którzy chcą polepszyć wizerunek managera

Cele

Szkolenie przygotowane zostało z myślą o osobach pełniących role kierownicze i managerskie, którzy nieustannie dążą do rozwoju

Efekty szkolenia

 • znajomość praktycznych narzędzi do efektywniejszego zarządzania swoimi emocjami, redukowania stresu i zarządzania sobą w czasie.
 • Umiejętność stosowania nowych metod skutecznej komunikacji w sytuacjach konfliktowych, zarówno z całym zespołem, jak i z poszczególnymi podwładnymi,
 • znajomość techniki well - being oraz technik aktywnego słuchania,
 • umiejętność diagnozowania i rozwiązywania problemów zespołu

Program

DZIEŃ I:

CO SKŁADA SIĘ NA WIZERUNEK NOWOCZESNEGO MANAGERA?

 • kluczowe umiejętności lidera, kierownika, managera,
 • konsekwencje braku umiejętności zarządzania sobą,
 • dlaczego tak trudno wprowadzić zmianę?
 • pętla nawyku- nawyki managera a nawyki zespołu,
 • monitoring zmian nawyków- schemat.

ZARZĄDZANIE EMOCJAMI - CZYLI STOP AGRESJI W PRACY

 • termometr złości jako narzędzie pozwalające na kontrolę skali emocji,
 • tabela reakcji na poszczególne poziomy emocjonalne,
 • strategie pracy z ciałem w sytuacjach konfliktowych,
 • rola „kotwicy” w kontroli eskalacji negatywnych emocji,
 • frustracja jako skutek niewłaściwie wyrażanych emocji,
 • jak wprowadzić „well-being” w życie osobiste i zawodowe? - praca indywidualna z

obszarami życia zawodowego i osobistego.

PRESJA CZASU - JAK SOBIE Z NIĄ RADZIĆ?

 • matryca Eisenhowera- praktyczne narzędzie zwiększające efektywność wykonywania zadań (warsztat),
 • syndrom „deadline”- przyczyna, skutki, ilość zadań w tym trybie,
 • zjawisko prokrastynacji - czy każdy tak ma?
 • zasada Pareto w teorii i praktyce.

 

DZIEŃ II:

STRES JAKO ELEMENT ŻYCIA – POZYTYWNE I NEGATYWNE NASTĘPSTWA JEGO WYSTĘPOWANIA

 • definicja stresu i jego rodzaje,
 • objawy stresu – psychiczne, fizyczne, emocjonalne,
 • stres długotrwały a kryzys,
 • efektywne metody neutralizacji stresu,
 • nieumiejętność odpoczywania jako źródło zachwiania work-life-balance,

SKUTECZNY MODEL ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM

 • budowanie autorytetu jako proces ciągły ( elementy składowe),
 • wartości w środowisku pracy,
 • testy diagnozujące rodzaj aktywnego słuchania i sposób udzielania informacji zwrotnej,
 • jak osiągnąć work-life balance?- metoda 4 kroków,
 • diagnozowanie i rozwiązywanie problemów zespołu metodą Action Learning

 

ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA – PANEL DYSKUSYJNY – MODEROWANA SESJA ONLINE