Zakres szkolenia

Legislacja

Tytuł szkolenia

ONLINE LIVE Formułowanie i redagowanie przepisów prawa

Termin

10-12-2021

Termin

10.12.2021

Czas trwania

1 dzień szkoleniowy, 8 godzin dydaktycznych (godz. 9.00-16.00)

Forma zajęć

Warsztat

Liczba uczestników

20

Koszt

300.00 PLN

Prowadzący

dr Joanna Knapińska

Adresat

Pracownicy urzędów obsługujących organy władzy publicznej, zajmujący się tworzeniem i opiniowaniem regulacji prawnych. Pracownicy departamentów prawnych i merytorycznych. 

Cele

 • przekazanie, utrwalenie i sprawdzenie praktycznej wiedzy dotyczącej  formułowania i redagowania przepisów
 • przekazanie, utrwalenie i sprawdzenie praktycznych umiejętności dotyczących  formułowania i redagowania przepisów w celu upowszechnienia dobrych i unikania złych wzorców

Efekty szkolenia

 • nabycie lub utrwalenie wiedzy o zasadach techniki prawodawczej
 • nabycie lub utrwalenie praktycznych umiejętności formułowania i redagowania przepisów
 • umiejętność odróżnienia prawidłowo i nieprawidłowo skonstruowanego przepisu
 • umiejętność uniknięcia najpoważniejszych błędów przy konstruowaniu takich przepisów w projektach aktów normatywnych

Program

Zasady dotyczące konstrukcji aktu prawnego

 • Zasady dotyczące konstrukcji projektu aktu prawnego
 • Zasady ogólne formułowania i redagowania przepisów
 • Techniki formułowania przepisów
 • Najczęściej popełniane błędy przy formułowaniu przepisów
 • Przykłady błędów