Zakres szkolenia

Szkolenia centralne

Tytuł szkolenia

ONLINE LIVE Efektywna praca zdalna

Termin

07-09-2020, 08-09-2020, 09-09-2020, 10-09-2020, 11-09-2020, 12-09-2020, 13-09-2020, 14-09-2020, 15-09-2020, 16-09-2020, 17-09-2020, 18-09-2020, 19-09-2020, 20-09-2020, 21-09-2020, 22-09-2020, 23-09-2020, 24-09-2020, 25-09-2020, 26-09-2020, 27-09-2020, 28-09-2020, 29-09-2020, 30-09-2020, 01-10-2020, 02-10-2020, 03-10-2020, 04-10-2020, 05-10-2020, 06-10-2020, 07-10-2020, 08-10-2020, 09-10-2020, 10-10-2020, 11-10-2020, 12-10-2020, 13-10-2020, 14-10-2020, 15-10-2020, 16-10-2020, 17-10-2020, 18-10-2020, 19-10-2020, 20-10-2020, 21-10-2020, 22-10-2020, 23-10-2020, 24-10-2020, 25-10-2020, 26-10-2020, 27-10-2020, 28-10-2020, 29-10-2020, 30-10-2020, 31-10-2020, 01-11-2020, 02-11-2020, 03-11-2020, 04-11-2020, 05-11-2020, 06-11-2020, 07-11-2020, 08-11-2020, 09-11-2020, 10-11-2020, 11-11-2020, 12-11-2020, 13-11-2020, 14-11-2020, 15-11-2020, 16-11-2020, 17-11-2020, 18-11-2020, 19-11-2020, 20-11-2020, 21-11-2020, 22-11-2020, 23-11-2020, 24-11-2020, 25-11-2020, 26-11-2020, 27-11-2020, 28-11-2020, 29-11-2020, 30-11-2020, 01-12-2020, 02-12-2020, 03-12-2020, 04-12-2020, 05-12-2020, 06-12-2020, 07-12-2020, 08-12-2020, 09-12-2020, 10-12-2020, 11-12-2020

Termin

7.09-11.12.2020

Czas trwania

33 sesje szkoleniowe, każda po 12 godzin dydaktycznych

Forma zajęć

online

Liczba uczestników

12

Prowadzący

Dorota Jurzysta

Adresat

pracownicy wykonujący pracę zdalną, zatrudnieni w ministerstwach, KPRM, urzędach centralnych, urzędach terenowych na szczeblu wojewódzkim i powiatowym.

Cele

Głównym celem szkolenia jest przygotowanie do efektywnej pracy zdalnej, czyli przezwyciężenia poniższych 6 wyzwań pracy online:

 • spadek motywacji i poczucia przynależności,
 • trudność w utrzymaniu równowagi między pracą a odpoczynkiem,
 • utrudniona komunikacja i przepływ informacji,
 • poczucie społecznej izolacji i osamotnienia,
 • utrudnienia związane z ograniczeniami mieszkaniowymi i sytuacją rodzinną,
 • trudność we współpracy z  zespołem przy braku osobistego kontaktu.

Program

 • Zasady pracy zdalnej
 • Ergonomia miejsca pracy, dobór sprzętu
 • Godziny pracy – kontrakt i prawo pracy
 • Wygodne i dostępne narzędzia do komunikacji z innymi członkami zespołu
 • Metody organizacji czasu pracy  w warunkach pracy zdalnej
 • Zasady spotkań przy pracy zdalnej – Teams, Live webinar oraz komunikatory
 • Organizacja przepływu informacji – przydatne aplikacje np. Trello, Mural
 • Interakcje z domownikami
 • Potrzeby psychologiczne w pracy zdalnej