Tytuł szkolenia

ONLINE LIVE Angielski_Mistakes, no worries. Jak rozmawiać płynnie? (poziom średniozaawansowany niższy)

Termin

02-12-2020, 03-12-2020, 04-12-2020

Termin

2-4.12.2020 r.

Czas trwania

3 dni zajęć (po 150 minut dziennie)

2 i 4.12.2020 w godz. 11:00-12:15 i 12:30-13:45

3.12.2020 w godz. 8:15-9:30 i 9:45-11:00

Forma zajęć

Praktyczne ćwiczenia poparte analizą problemu. Uczestnicy w bezpośredniej komunikacji przećwiczą metody stopniowej eliminacji błędów językowych. Poznają również doraźne metody usuwania bariery przed swobodnym mówieniem. Charakter kursu dostosowany zostanie do potrzeb i poziomu uczestników, po analizie problemu na początku treningu. Zajęcia z wykorzystaniem multimediów i praktycznych notatek.

Liczba uczestników

6-8 osób

Koszt

320.00 PLN

Prowadzący

Marek Janik

Adresat

Osoby, które posługują się angielskim, ale w rozmowie wciąż drażni ich fakt popełniania prostych błędów, które spowalniają komunikację. Chciałyby zatem poprawić komfort wypowiedzi. 

Cele

Poznanie powodów popełniania błędów w mówieniu i wskazanie sposobów eliminacji zjawiska. Co można zrobić w dłuższej i krótszej płaszczyźnie czasowej aby problem ograniczyć?   

Program

Analiza przyczyn bariery językowej i środki jej pokonania; fillers czyli jak „kupić czas w mówieniu”, przydatne związki frazeologiczne (chunks of language); czy każdy błąd jest ważny?; przykłady eliminacji problemu na podstawie nawyków „native speakers”. Charakter kursu dostosowany zostanie do potrzeb i poziomu uczestników, po analizie problemu na początku zajęć.