Tytuł szkolenia

ONLINE LIVE Angielski_An online “crash course” in the language of administration (poziom średniozaawansowany wyższy)

Termin

07-10-2020, 08-10-2020, 09-10-2020

Termin

7-9.10.2020 r.

Czas trwania

3 dni zajęć (po 150 minut dziennie)

godz. 8:15-9:30 i 9:45-11:00

Forma zajęć

Mówienie, dyskusja, słuchanie i czytanie tekstów o tematyce związanej z administracją publiczną

Liczba uczestników

6-8 osób

Koszt

320.00 PLN

Prowadzący

James Richards

Adresat

Osoby z dość dobrą znajomością języka angielskiego, dla których zagadnienia i język administracji są stosunkowo mało znane, a które ze względu na stanowisko pracy powinny je lepiej poznać 

Cele

Rozwinięcie kompetencji językowych w kontekście administracji publicznej i służby cywilnej

Program

Praca w administracji (rekrutacja, zadania, procedury, ocena, odpowiedzialność, etyka); sektor publiczny vs. prywatny (w tym w czasie pandemii); rejestr językowy (formalny/nieformalny, język urzędowy przyjazny obywatelom/Plain English Campaign); najbardziej typowy język administracji.