Tytuł szkolenia

Ochrona danych osobowych w zatrudnieniu

Termin

21-03-2019

Termin

21.03.2019

Czas trwania

8 godzin dydaktycznych (1 dzień szkoleniowy), godz.9.00-16.00

Forma zajęć

wykład, ćwiczenia indywidualne i zespołowe, dyskusje i studia przypadków

Liczba uczestników

15 osób

Koszt

570.00 PLN

Prowadzący

Dorota Skolimowska

Adresat

 • kadra kierownicza urzędów
 • pracownicy działów kadr
 • radcowie prawni oraz inne osoby zaangażowane w obsługę prawną urzędu
 • osoby odpowiadające za ochronę danych osobowych

Cele

Zapoznanie uczestników z wybranymi zagadnieniami dotyczącymi ochrony danych osobowych kandydatów do pracy i pracowników z uwzględnieniem najnowszych opinii Prezesa UODO (dawniej GIODO)

Efekty szkolenia

 • poszerzenie wiedzy z obszaru ochrony danych osobowych
 • nabycie umiejętności identyfikowania informacji podlegających ochronie oraz właściwego z nimi postępowania

Program

 • RODO – jaki ma wpływ na ochronę danych w kadrach?
 • Definicja danych osobowych - jakie dane podlegają teraz ochronie?
 • Ochrona wizerunku pracownika a ochrona danych osobowych
 • Zasady ochrony danych osobowych – jakich zachowań unikać?
 • Zmiany w zakresie przesłanek przetwarzania danych w rekrutacji i zatrudnieniu – czy, kiedy i jaka zgoda jest nadal potrzebna?
 • Udostępnienie danych a ich powierzenie – kiedy podpisać umowę powierzenia, a kiedy jest to zbędne (m.in. medycyna pracy, szkolenia)?
 • Obowiązkowe informacje przekazywane przy zbieraniu danych - kogo, jak i o czym należy informować? (m.in. przykładowe klauzule)
 • Prawa osób, których dane dotyczą – m.in. prawo dostępu do danych a wgląd w dokumentację pracowniczą, prawo do kopii danych, prawo do bycia zapomnianym
 • Monitoring w miejscu pracy – co się zmieniło?
 • Obowiązkowa notyfikacja naruszeń ochrony danych – co, komu i jak zgłaszać? jakie naruszenia są typowe dla pracowników kadr? 
 • Skuteczna ochrona danych w urzędzie a inspektor ochrony danych (IOD)– jaki model wykonywania obowiązków IOD jest najskuteczniejszy? jak sprawdzić wiedzę IOD? kto, jak i kiedy ma szkolić pracowników?
 • Odpowiedzialność i sankcje – kto, kiedy i jakie ponosi konsekwencje?