Tytuł szkolenia

Ochrona danych osobowych - przygotowanie do wdrożenia ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO)

Termin

09-10-2017, 10-10-2017

Termin

9-10.09.2017

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych  (2 dni szkoleniowe), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

wykład, ćwiczenia indywidualne i zespołowe, dyskusje i studia przypadków

Liczba uczestników

15

Koszt

890.00 PLN

Prowadzący

Dorota Skolimowska

Adresat

 • pracownicy działów odpowiadających za ochronę danych
 • legislatorzy, radcowie prawni oraz inne osoby zaangażowane w obsługę prawną urzędu
 • osoby wykonujące zadania związane z dostępem do danych 

Cele

Zapoznanie uczestników z unijnym Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO), które zastąpi aktualne przepisy o ochronie danych.

Efekty szkolenia

 • znajomość wybranych przepisów RODO, zrozumienie ich stosowania w praktyce, szczególnie w kontekście nowych obowiązków
 •  umiejętność wdrożenia listy kontrolnej w swojej organizacji (jak i kiedy wdrażać nowe obowiązki wynikające z RODO)

Program

 • Cele i kalendarz zmian w przepisach o ochronie danych osobowych
 • Zakres przedmiotowy, podmiotowy i terytorialny przepisów RODO
 • Podstawowe definicje (m.in. definicja danych osobowych)
 • Sposoby i zasady legalnego pozyskiwania danych osobowych
 • Prawa osób, których dane dotyczą w zakresie ochrony danych
 • Nowy, rozbudowany obowiązek informacyjny
 • Obowiązkowa notyfikacja dot. naruszenia ochrony danych (do organu nadzoru i osób, których dane dotyczą)
 • Zabezpieczenie danych – podejście oparte na analizie ryzyka
 • Outsourcing usług – nowe wymagania dot. zawierania umów
 • Status i zadania inspektora ochrony danych osobowych
 • Ocena skutków dla ochrony danych osobowych
 • Certyfikacja
 • Niezależny organ nadzorczy – zadania i uprawnienia
 • Europejska Rada Ochrony Danych
 • Sankcje m.in. kary pieniężne do 20 000 000 €
 • Przygotowanie urzędu do wejścia w życie RODO (lista kontrolna)