Zakres szkolenia

Wiedza

Tytuł szkolenia

Ochrona danych osobowych - przygotowanie do wdrożenia ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO)

Termin

24-04-2017, 25-04-2017

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych  (2 dni szkoleniowe), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

wykład, ćwiczenia indywidualne i zespołowe, dyskusje i studia przypadków

Liczba uczestników

15

Koszt

900.00 PLN

Prowadzący

Dorota Skolimowska

Adresat

 • pracownicy działów odpowiadających za ochronę danych
 • legislatorzy oraz radcowie prawni
 • osoby wykonujące zadania związane z dostępem do danych osobowych obywateli

Cele

Zapoznanie uczestników z unijnym Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO), które zastąpi aktualną ustawę o ochronie danych osobowych; omówienie pod kątem wprowadzanych zmian oraz wskazanie, jak i kiedy wdrażać nowe obowiązki wynikające z RODO

Efekty szkolenia

Znajomość zmian wynikających z wejścia w życie RODO oraz umiejętność wdrożenia listy kontrolnej w swojej organizacji

Program

 • Cele i kalendarz zmian w przepisach o ochronie danych osobowych
 • Zakres przedmiotowy, podmiotowy i terytorialny przepisów RODO
 • Sposoby i zasady legalnego pozyskiwania danych osobowych
 • Nowe prawa obywateli w zakresie ochrony ich danych (m.in. prawo do bycia zapomnianym, sprostowania i przenoszalności danych oraz do odszkodowania za naruszenie)
 • Nowy, rozbudowany obowiązek informacyjny
 • Obowiązkowa notyfikacja dot. naruszenia ochrony danych (do organu nadzoru i osoby, której dane dotyczą)
 • Nowe podejście do zabezpieczenia danych
 • Status i zadania inspektora ochrony danych osobowych (dotychczasowego administratora bezpieczeństwa informacji)
 • Nowy obowiązek dot. oceny skutków dla ochrony danych osobowych
 • Certyfikacja
 • Niezależny organ nadzorczy – zadania i uprawnienia
 • Europejska Rada Ochrony Danych
 • Sankcje administracyjne (kary pieniężne do 20 000 000 €) i sankcje karne
 • Przygotowanie urzędu do wejścia w życie RODO (lista kontrolna)