Zakres szkolenia

Wiedza

Tytuł szkolenia

Ochrona danych osobowych po nowelizacji

Termin

16-11-2015, 17-11-2015

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

wykład, ćwiczenia indywidualne oraz zespołowe, dyskusje i studia przypadków

Liczba uczestników

15

Koszt

890.00 PLN

Prowadzący

Dorota Skolimowska

Adresat

 • osoby odpowiedzialne za zapewnienie zgodności działania urzędu z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych
 • osoby odpowiadające za nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych w urzędzie
 • pracownicy komórek organizacyjnych pracujący z danymi osobowymi
 • pracownicy zaangażowani w tworzenie projektów aktów prawnych
 • radcowie prawni odpowiedzialni za opiniowanie umów

Cele

 • zapoznanie uczestników z tematyką ochrony danych osobowych w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień zbierania i  udostępniania danych osobowych w urzędzie oraz zmian wynikających z nowych rozporządzeń wydanych do znowelizowanej ustawy).
 • zapoznanie uczestników z orzecznictwem GIODO i sądów administracyjnych

Efekty szkolenia

 • znajomość zasad dotyczących zbierania i udostępniania danych osobowych
 • wiedza nt. znowelizowanych przepisów  regulujących rejestrację zbiorów danych osobowych oraz stworzenia systemu ochrony danych osobowych w urzędzie
 • przygotowanie do kontroli inspektorów GIODO

Program

 • Przygotowanie urzędu związane z Reformą Ochrony Danych Osobowych w UE
 • Dane osobowe szczególnie chronione i zasady ich zbierania
 • Legalne zbieranie i udostępnianie danych osobowych (m.in. orzecznictwo w zakresie udostępniania informacji publicznej zawierającej dane osobowe)
 • Stosowanie zasad przetwarzania danych osobowych w codziennej pracy urzędnika (m.in. redagowanie nowych przepisów i umów dot. danych)
 • Administrator Bezpieczeństwa Informacji (ABI) - rola, zadania i zakres odpowiedzialności
 • Obowiązek rejestracji zbiorów danych i kontrole GIODO po nowelizacji