Zakres szkolenia

Wiedza

Tytuł szkolenia

Ochrona danych osobowych a dostęp do informacji publicznej

Termin

18-12-2015, 04-12-2015

Czas trwania

2 terminy spotkań: 4.12.2015r. i 18.12.2015 r.

8 godzin dydaktycznych (1 dzień szkoleniowy), godz.9.00-16.00

Forma zajęć

wykład, ćwiczenia indywidualne oraz zespołowe, , dyskusje i studia przypadków

Liczba uczestników

15

Koszt

550.00 PLN

Prowadzący

Dorota Skolimowska

Adresat

 • pracownicy komórek organizacyjnych odpowiedzialni za udzielanie informacji publicznej
 • osoby odpowiadające za kontakt z mediami

Cele

 • wyjaśnienie pojęć związanych z ochroną danych  osobowych oraz sytuacji, w jakich dostęp do informacji publicznej powinien zostać ograniczony ze względu na ochronę danych osobowych
 • przeanalizowanie przypadków związanych z tematyką ochrony danych osobowych występujących w codziennej praktyce urzędniczej, które   pomogą zastosować wiedzę teoretyczną w praktyce

Efekty szkolenia

 • umiejętność identyfikacji informacji stanowiących dane osobowe
 • umiejętność uzasadnienia decyzji odmawiającej udostępnienie informacji publicznej ze względu na ochronę danych osobowych
 • znajomość orzecznictwa dotyczącego ograniczenia dostępu do informacji publicznej ze względu na ochronę danych osobowych.

Program

 • Prawo dostępu do informacji publicznej i prawo ochrony danych osobowych – podstawy prawne i orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego
 • Informacja publiczna a dane osobowe (m.in. ćwiczenia pomagające zrozumieć definicję danych osobowych)
 • Rozpatrywanie wniosków o dostęp do informacji publicznej, w szczególności kiedy udostępniać informację publiczną obejmującą dane osobowe, w tym m.in. (anonimowość wnioskodawcy, pojęcie „osoby pełniącej funkcje publiczne”, zakres udostępnianych danych, dopuszczalność udostępniania danych osób nie pełniących funkcji publicznych, anonimizacja dokumentów)
 • Analiza orzecznictwa (m.in. w zakresie udostępniania informacji o wynagrodzeniach)
 • Rola ABI w udostępnianiu informacji publicznej