Tytuł szkolenia

Ochrona danych osobowych a dostęp do informacji publicznej

Termin

14-11-2019

Termin

14.11.2019

Czas trwania

8 godzin dydaktycznych (1 dzień szkoleniowy), godz.9.00-16.00

Forma zajęć

wykład, ćwiczenia indywidualne i zespołowe, dyskusje i studia przypadków

Liczba uczestników

15

Koszt

570.00 PLN

Prowadzący

Dorota Skolimowska

Adresat

pracownicy odpowiedzialni za rozpatrywanie wniosków o udostępnienie informacji publicznej zawierających dane osobowe 

Cele

Wyjaśnienie pojęć związanych z ochroną danych osobowych oraz sytuacji, w jakich dostęp do informacji publicznej powinien zostać ograniczony ze względu na ochronę danych osobowych oraz analiza przypadków występujących w codziennej pracy urzędniczej.

Efekty szkolenia

 • umiejętność identyfikacji informacji stanowiących dane osobowe
 • umiejętność uzasadnienia decyzji odmawiającej udostępnienia informacji publicznej ze względu na ochronę danych osobowych
 • najomość orzecznictwa dotyczącego ograniczenia dostępu do informacji publicznej ze względu na ochronę prywatności 

Program

Program uwzględnia najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych oraz wytyczne z obszaru ochrony danych osobowych

 

 • Prawo dostępu do informacji publicznej a prawo do prywatności
 • RODO a dostęp do informacji publicznej, informacja publiczna a dane osobowe (m.in. ćwiczenie pomagające zrozumieć definicję danych osobowych)
 • Dostęp do informacji o osobach pełniących funkcje publiczne m.in.
  • kto jest osobą pełniącą funkcję publiczną
  • ograniczenia w zakresie udostępnianych informacji.
 • Rozpatrywanie wniosków o dostęp do informacji publicznej w kontekście ochrony danych m.in.  
  • zbieranie a upublicznianie danych
  • służbowe dane kontaktowe, wizerunek pracownika
  • dostęp do informacji o wynikach naboru, wynagrodzeniach, oświadczeniach majątkowych urzędników
  • redagowanie decyzji administracyjnej o odmowie udostępnienia informacji publicznej ze względu na ochronę danych osobowych
 • Wybrane zagadnienia wynikające z RODO związane z rozpatrywaniem spraw z obszaru dostępu do informacji publicznej m.in.
  • anonimowość wnioskodawcy,
  • anonimizacja dokumentów przed publikacją,
  • prawo dostępu do informacji publicznej a prawo dostępu do danych osobowych na podstawie RODO
  • prawo do bycia zapomnianym osób wnioskujących o dostęp do informacji publicznej
  • zasada retencji danych a publikowanie danych w BIP