Tytuł szkolenia

Ochrona danych osobowych a dostęp do informacji publicznej

Termin

11-06-2019

Termin

11.06.2019

Czas trwania

8 godzin dydaktycznych (1 dzień szkoleniowy), godz.8.30-15.30

Forma zajęć

wykład, ćwiczenia indywidualne i zespołowe, dyskusje i studia przypadków

Liczba uczestników

15 osób

Koszt

570.00 PLN

Prowadzący

Dorota Skolimowska

Adresat

Pracownicy odpowiedzialni za rozpatrywanie wniosków o udostępnienie informacji publicznej zawierających dane osobowe 

Cele

Wyjaśnienie pojęć związanych z ochroną danych osobowych oraz sytuacji, w jakich dostęp do informacji publicznej powinien zostać ograniczony ze względu na ochronę danych osobowych oraz analiza przypadków występujących w codziennej pracy urzędniczej.

Efekty szkolenia

umiejętność identyfikacji informacji stanowiących dane osobowe
umiejętność uzasadnienia decyzji odmawiającej udostępnienia informacji publicznej ze względu na ochronę danych osobowych

znajomość orzecznictwa dotyczącego ograniczenia dostępu do informacji publicznej ze względu na ochronę prywatności 

Program

Program uwzględnia najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych oraz wytyczne z obszaru ochrony danych osobowych

 

 • Prawo dostępu do informacji publicznej a prawo do prywatności
 • RODO a dostęp do informacji publicznej, informacja publiczna a dane osobowe (m.in. ćwiczenie pomagające zrozumieć definicję danych osobowych)
 • Dostęp do informacji o osobach pełniących funkcje publiczne m.in.
  • kto jest osobą pełniącą funkcję publiczną
  • ograniczenia w zakresie udostępnianych informacji.
 • Rozpatrywanie wniosków o dostęp do informacji publicznej w kontekście ochrony danych m.in.  
  • zbieranie a upublicznianie danych
  • służbowe dane kontaktowe, wizerunek pracownika
  • dostęp do informacji o wynikach naboru, wynagrodzeniach, oświadczeniach majątkowych urzędników
  • redagowanie decyzji administracyjnej o odmowie udostępnienia informacji publicznej ze względu na ochronę danych osobowych
 • Wybrane zagadnienia wynikające z RODO związane z rozpatrywaniem spraw z obszaru dostępu do informacji publicznej m.in.
  • anonimowość wnioskodawcy,
  • anonimizacja dokumentów przed publikacją,
  • prawo dostępu do informacji publicznej a prawo dostępu do danych osobowych na podstawie RODO
  • prawo do bycia zapomnianym osób wnioskujących o dostęp do informacji publicznej
  • zasada retencji danych a publikowanie danych w BIP