Tytuł szkolenia

Ochrona danych osobowych a dostęp do informacji publicznej

Termin

10-12-2018

Termin

10.12.2018

Czas trwania

8 godzin dydaktycznych (1 dzień szkoleniowy), godz.9.00-16.00

Forma zajęć

wykład, ćwiczenia indywidualne i zespołowe, dyskusje i studia przypadków

Liczba uczestników

15

Koszt

570.00 PLN

Prowadzący

Dorota Skolimowska

Adresat

pracownicy odpowiedzialni za rozpatrywanie wniosków o udostępnienie informacji publicznej zawierających dane osobowe 

Cele

Wyjaśnienie pojęć związanych z ochroną danych osobowych oraz sytuacji, w jakich dostęp do informacji publicznej powinien zostać ograniczony ze względu na ochronę danych osobowych oraz analiza przypadków występujących w codziennej pracy urzędniczej.

Efekty szkolenia

  • umiejętność identyfikacji informacji stanowiących dane osobowe 
  • umiejętność uzasadnienia decyzji odmawiającej udostępnienia informacji publicznej ze względu na ochronę danych osobowych 
  • znajomość orzecznictwa dotyczącego ograniczenia dostępu do informacji publicznej ze względu na ochronę prywatności 

Program

  • Prawo dostępu do informacji publicznej a prawo do prywatności
  • Informacja publiczna a dane osobowe (m.in. ćwiczenie pomagające zrozumieć definicję danych osobowych)
  • Rozpatrywanie wniosków o dostęp do informacji publicznej w kontekście ochrony danych - m.in. anonimowość wnioskodawcy, pojęcie „osoby pełniącej funkcję publiczną”, zakres udostępnianych danych, zasady udostępniania danych osób nie pełniących funkcji publicznych m.in. w związku ze składaniem oświadczeń majątkowych, anonimizacja dokumentów przed publikacją
  • Udostępnianie danych osobowych w celach naukowych
  • Zalecenia unijnej Grupy Art. 29 dot. jawności życia publicznego i ochrony danych (m.in. oświadczenia majątkowe urzędników, zbieranie a upublicznianie danych, publikacja danych sensytywnych)
  • Obowiązki związane z dostępem do danych osobowych i sankcje 
  • Podstawowe informacje nt. zmian wynikających z unijnego Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), przyznającego organowi ochrony danych kompetencję do nakładania kar pieniężnych do 20 000 000 €