Tytuł szkolenia

Ochrona danych osobowych a dostęp do informacji publicznej

Termin

29-11-2017

Termin

29.11.2017

Czas trwania

8 godzin dydaktycznych (1 dzień szkoleniowy), godz.9.00-16.00

Forma zajęć

wykład, ćwiczenia indywidualne i zespołowe, dyskusje i studia przypadków

Liczba uczestników

15

Koszt

570.00 PLN

Prowadzący

Dorota Skolimowska

Adresat

pracownicy odpowiedzialni za udostępnianie informacji publicznej zawierającej dane osobowe 

Cele

Wyjaśnienie pojęć związanych z ochroną danych osobowych oraz sytuacji, w jakich dostęp do informacji publicznej powinien zostać ograniczony ze względu na ochronę danych osobowych a także przeanalizowanie przypadków występujących w codziennej pracy urzędniczej, które pomogą zastosować wiedzę teoretyczną w praktyce.

Efekty szkolenia

  • umiejętność identyfikacji informacji stanowiących dane osobowe
  • umiejętność uzasadnienia decyzji odmawiającej udostępnienie informacji publicznej ze względu na ochronę danych osobowych
  • znajomość orzecznictwa dotyczącego ograniczenia dostępu do informacji publicznej ze względu na ochronę prywatności/danych osobowych  

Program

  • Prawo dostępu do informacji publicznej a prawo do prywatności
  • Informacja publiczna a dane osobowe (m.in. ćwiczenia pomagające zrozumieć definicję danych osobowych)
  • Rozpatrywanie wniosków o dostęp do informacji publicznej w kontekście ochrony danych - m.in. anonimowość wnioskodawcy, pojęcie „osoby pełniącej funkcję publiczną”, zakres udostępnianych danych, zasady udostępniania danych osób nie pełniących funkcji publicznych, anonimizacja dokumentów przed publikacją, wgląd w akta postepowań administracyjnych w sprawach indywidualnych
  • Udostępnianie danych osobowych w celach naukowych
  • Podstawowe obowiązki związane z dostępem do danych osobowych i sankcje za ich naruszenie
  • Zmiany zw. z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO), przyznającym organowi ochrony danych kompetencję do nakładania kar pieniężnych do równowartości 20 000 000 €