Zakres szkolenia

Wiedza

Tytuł szkolenia

Ochrona danych osobowych a dostęp do informacji publicznej

Termin

17-10-2016

Czas trwania

2 terminy: 10.10.2016 oraz 17.10.2016

8 godzin dydaktycznych (1 dzień szkoleniowy), godz.9.00-16.00

 

Forma zajęć

wykład, ćwiczenia indywidualne i zespołowe, dyskusje i studia przypadków

Liczba uczestników

15

Koszt

550.00 PLN

Prowadzący

Dorota Skolimowska

Adresat

 • pracownicy komórek organizacyjnych odpowiedzialni za udostępnianie informacji publicznej

Cele

 • wyjaśnienie pojęć związanych z ochroną danych osobowych oraz sytuacji, w jakich dostęp do informacji publicznej powinien zostać ograniczony ze względu na ochronę danych osobowych  
 • przeanalizowanie przypadków występujących w codziennej praktyce urzędniczej, które pomogą zastosować wiedzę teoretyczną w praktyce

Efekty szkolenia

 • umiejętność identyfikacji informacji stanowiących dane osobowe
 • umiejętność uzasadnienia decyzji odmawiającej udostępnienie informacji publicznej ze względu na ochronę danych osobowych
 • znajomość orzecznictwa dotyczącego ograniczenia dostępu do informacji publicznej ze względu na ochronę prywatności/danych osobowych  

Program

 • Prawo dostępu do informacji publicznej a prawo do prywatności  – podstawy prawne i orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego
 • Informacja publiczna a dane osobowe (m.in. ćwiczenia pomagające zrozumieć definicję danych osobowych)
 • Rozpatrywanie wniosków o dostęp do informacji publicznej, w szczególności kiedy udostępniać informację publiczną obejmującą dane osobowe (m.in. anonimowość wnioskodawcy, pojęcie „osoby pełniącej funkcję publiczną”, zakres udostępnianych danych, zasady udostępniania danych osób nie pełniących funkcji publicznych, anonimizacja dokumentów przed publikacją, wgląd w akta postepowań administracyjnych w sprawach indywidualnych)
 • Udostępnianie danych osobowych w celach naukowych
 • Podstawowe obowiązki związane z dostępem do danych osobowych i sankcje za ich naruszenie
 • Zmiany zw. z Reformą Ochrony Danych Osobowych w Unii Europejskiej, dającą GIODO kompetencję do nakładania kar finansowych do równowartości 20 000 000 €