Zakres szkolenia

Wiedza

Tytuł szkolenia

Ochrona danych osobowych a dostęp do informacji publicznej

Termin

29-06-2015

Czas trwania

8 godzin dydaktycznych (1dzień szkoleniowy), godz. 9.00 – 16.00

Forma zajęć

wykład, ćwiczenia indywidualne oraz zespołowe, dyskusje i studia przypadków

Liczba uczestników

15 osób

Koszt

430.00 PLN

Prowadzący

Dorota Skolimowska

Adresat

■osoby odpowiedzialne za tworzenie systemu ochrony danych osobowych w urzędzie, w szczególności administratorzy bezpieczeństwa informacji
■ pracownicy komórek organizacyjnych odpowiedzialni za udzielanie informacji publicznej

Cele

■wyjaśnienie pojęć związanych z ochroną danych osobowych oraz sytuacji, w jakich dostęp do informacji publicznej powinien zostać ograniczony ze względu na ochronę danych osobowych
■ przeanalizowanie przypadków związanych z tematyką ochrony danych osobowych występujących w codziennej praktyce urzędniczej, które pomogą zastosować wiedzę teoretyczną w praktyce

Efekty szkolenia

■ nabycie umiejętności identyfikacji informacji stanowiących dane osobowe
■ nabycie umiejętności właściwego uzasadnienia decyzji odmawiającej udostępnienie informacji publicznej ze względu na ochronę danych osobowych

Program

■ Podstawy prawne dotyczące ochrony danych osobowych oraz dostępu do informacji publicznej (w Unii Europejskiej i w Polsce)
 ■ Prawo dostępu do informacji publicznej i prawo ochrony danych osobowych – zasada wyważenia dóbr
■ Informacja publiczna a dane osobowe (m.in. definicja danych osobowych w świetle stanowisk Grupy Roboczej Artykułu 29 oraz GIODO)
■ Rozpatrywanie wniosków o dostęp do informacji publicznej m.in. (anonimowość wnioskodawcy, pojęcie „osoby pełniącej funkcje publiczne”, zakres udostępnianychdanych, udostępnianie procedur dot. ochrony danych osobowych,
anonimizacja dokumentów, prawo dostępu do danych a prawo dostępu do informacji publicznej)
■ Rola ABI w udostępnianiu informacji publicznej