Zakres szkolenia

Wiedza

Tytuł szkolenia

Ochrona danych osobowych

Termin

07-12-2016, 08-12-2016

Czas trwania

II terminy: 7-8.12.2016 oraz 12-13.12.2016

16 godzin dydaktycznych  (2 dni szkoleniowe), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

wykład, ćwiczenia indywidualne i zespołowe, dyskusje i studia przypadków

Liczba uczestników

15

Koszt

890.00 PLN

Prowadzący

Dorota Skolimowska

Adresat

 • kadra kierownicza
 • pracownicy działów personalnych  
 • pracownicy komórek organizacyjnych rozpatrujący skargi i wnioski 
 • pracownicy zaangażowani w proces legislacyjny  oraz radcowie prawni
 • osoby wykonujące zadania wymagające dostępu do informacji o osobach fizycznych

Cele

 • zapoznanie uczestników z przepisami o ochronie danych osobowych, po najnowszej nowelizacji , ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki administracji publicznej w kontekście nowego orzecznictwa GIODO i sądów administracyjnych

Efekty szkolenia

 • znajomość zasad ochrony danych osobowych i ich praktyczne zastosowanie w pracy urzędnika

Program

 • Dysponowanie danymi osobowymi interesantów, pracowników i współpracowników urzędu oraz kandydatów do pracy
 • Praktyczne aspekty zasad przetwarzania danych w postępowaniach administracyjnych
 • Legalne dysponowanie danymi osobowych (m. ZFŚS, karty sportowe, opieka medyczna)
 • Ograniczenie dostępu do informacji publicznej ze względu na ochronę danych osobowych
 • Monitoring pracowników (m.in. poczta elektroniczna, CCTV, GPS) 
 • Zasady udostępniania danych osobowych wewnątrz urzędu oraz przekazywanie danych  podmiotom zewnętrznym (np. przez telefon)
 • Umowy powierzenia przetwarzania danych (np. zewnętrzny serwis IT, digitalizacja dokumentów z danymi osobowymi)
 • System ochrony danych w urzędzie (m.in. nowe wymogi i obowiązki ABI, podstawy nt. dokumentacji przetwarzania danych, nadawanie upoważnień i prowadzenie ich ewidencji )
 • Zasady pracy urzędników w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych w wersji papierowej i w systemach informatycznych
 • Rejestracja zbiorów danych osobowych
 • Sankcje za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych
 • Zmiany zw. z Reformą Ochrony Danych Osobowych w Unii Europejskiej, dającą GIODO kompetencję do nakładania kar finansowych do równowartości 20 000 000 €