Zakres szkolenia

Wiedza

Tytuł szkolenia

Ochrona danych osobowych

Termin

21-04-2016, 22-04-2016

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych  (2 dni szkoleniowe), godz.9.00-16.00

Forma zajęć

wykład, ćwiczenia zespołowe, dyskusje i studia przypadków

Liczba uczestników

15

Koszt

890.00 PLN

Prowadzący

Dorota Skolimowska

Adresat

 • pracownicy działów personalnych  
 • pracownicy komórek organizacyjnych rozpatrujący skargi i wnioski 
 • pracownicy zaangażowani w tworzenie projektów aktów prawnych oraz radcowie prawni
 • osoby wykonujące zadania wymagające dostępu do informacji o osobach fizycznych

Cele

 • zapoznanie uczestników z tematyką ochrony danych osobowych w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki administracji publicznej
 • zapoznanie uczestników z orzecznictwem GIODO i sądów administracyjnych 

Efekty szkolenia

 • znajomość zasad ochrony danych osobowych i ich praktyczne zastosowanie 

Program

 • Specyfika procesów przetwarzania danych osobowych w administracji publicznej i samorządowej
 • Dysponowanie danymi osobowymi interesantów, pracowników i współpracowników urzędu oraz kandydatów do pracy
 • Legalne dysponowanie danymi osobowych (m.in. zbieranie, udostępnianie i usuwanie danych, adekwatność i proporcjonalność danych m.in. ZFŚS, karty sportowe, opieka medyczna)
 • Monitoring pracowników (m.in. poczta elektroniczna, CCTV, GPS) 
 • Zasady udostępniania danych osobowych wewnątrz urzędu oraz przekazywanie podmiotom zewnętrznym (np. bankom, policji .m.in. przez telefon)
 • Zewnętrzne podmioty świadczące usługi zw. z dostępem do danych osobowych (umowy powierzenia przetwarzania danych)
 • Ograniczenie dostępu do informacji publicznej ze względu na ochronę danych osobowych
 • System ochrony danych w urzędzie (m.in. nowe wymogi i obowiązki ABI, podstawy nt. dokumentacji przetwarzania danych, nadawanie upoważnień i prowadzenie ich ewidencji )
 • Zasady pracy urzędników w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych w wersji papierowej i w systemach informatycznych
 • Kontrole GIODO
 • Sankcje za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych
 • Przygotowanie urzędu do zmian zw. z Reformą Danych Osobowych w Unii Europejskiej