Tytuł szkolenia

Obsługa klienta z niepełnosprawnością

Termin

21-11-2018

Termin

21.11.2018

Czas trwania

8 godzin dydaktycznych (1 dzień szkoleniowy), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

szkolenie z wykorzystaniem metod aktywizujących

Liczba uczestników

16

Koszt

570.00 PLN

Adresat

 osoby pracujące z/na rzecz osób z orzeczoną niepełnosprawnością

Cele

 • podniesienie poziomu wiedzy i świadomości uczestników w zakresie potrzeb osób z niepełnosprawnością
 • uwrażliwienie uczestników na indywidualne potrzeby osób
 • z niepełnosprawnością wynikające z różnych jej typów
 • rozwój umiejętności komunikacji uczestników w kontaktach z osobami z niepełnosprawnością.
 • rozwinięcie kompetencji  w zakresie efektywnej komunikacji w kontaktach z klientem z różnymi rodzajami niepełnosprawności

Efekty szkolenia

 • zmniejszenie stresu poprzez bardziej trafne reagowanie na zachowania klientów z orzeczoną niepełnosprawnością
 • rozwinięcie pewności siebie w zakresie obsługi klienta z orzeczoną niepełnosprawnością poprzez poznanie metod efektywnej komunikacji
 • zwiększenie skuteczności każdej rozmowy z klientem pod kątem zaspokajania Jego potrzeb

Program

 • Podstawowe zagadnienia związane z tematyką niepełnosprawności
 • Rozwinięcie zagadnień związanych z tematyką niepełnosprawności
 • Metody komunikacji z osobami o różnym rodzaju niepełnosprawności
 • Zasady i strategie obsługi  Klienta w urzędach
 • Savoir-vivre wobec osób z niepełnosprawnością