Zakres szkolenia

Wiedza

Tytuł szkolenia

Nowe zasady opisywania i wartościowania stanowisk pracy

Termin

07-04-2016, 08-04-2016

Czas trwania

14 godzin dydaktycznych  (2 dni szkoleniowe),  godz. 9.00-15.00

Forma zajęć

mini-wykłady, dyskusje, ćwiczenia warsztatowe, wspólna praca nad wnioskami czy wskazówkami do zastosowania przez uczestników w praktyce

Liczba uczestników

20

Koszt

850.00 PLN

Prowadzący

Radosław Hancewicz

Adresat

 • wszyscy pracownicy administracji publicznej zaangażowani w przygotowywanie opisów stanowisk
 • członkowie zespołów zajmujący się wartościowaniem stanowisk

Cele

 • omówienie zmian w zakresie opisywania i wartościowania stanowisk pracy wynikających z zarządzenia nr 57 Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2015 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie zasad dokonywania opisów i wartościowania stanowisk pracy w służbie cywilnej
 • przekazanie praktycznych wskazówek usprawniających opisywanie i wartościowanie stanowisk pracy
 • omówienie narzędzi i zasad ewentualnego wykorzystania wyników wartościowania stanowisk pracy do racjonalizowania systemu wynagrodzeń w instytucji

Efekty szkolenia

 • uświadomienie najważniejszych zasad budowania systemów opisywania i wartościowania stanowisk pracy w instytucji publicznej
 • uświadomienie najczęstszych błędów popełnianych w zakresie organizowania procesu opisywania i wartościowania stanowisk pracy, oraz w samych opisach stanowisk pracy

Program

 • Wprowadzenie – przypomnienie istoty i celu sporządzania opisów stanowisk pracy i ich wartościowania
 • Opis stanowiska pracy – zasady sporządzania z uwzględnieniem nowego Zarządzenia
 • Praktyczne aspekty organizowania procesu opisywania stanowisk pracy w urzędzie
 • Wykorzystanie opisów stanowisk pracy na poszczególnych płaszczyznach zarządzania zasobami ludzkimi
 • Wartościowanie stanowisk pracy – organizacja procesu zgodnie z nowymi przepisami prawa
 • Wykorzystanie wyników wartościowania stanowisk pracy do racjonalizowania systemu wynagrodzeń w urzędzie