Tytuł szkolenia

Nowe prawo ochrony danych osobowych (RODO)

Termin

09-04-2018

Termin

09.04.2018

Czas trwania

8 godzin dydaktycznych  (1 dzień szkoleniowy), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

wykład, ćwiczenia indywidualne/zespołowe, dyskusje, analiza przypadku

Liczba uczestników

15

Koszt

570.00 PLN

Prowadzący

Dorota Skolimowska

Adresat

 • kadra kierownicza i pracownicy działów kadr, skarg i innych związanych z dostępem do danych osobowych 
 • legislatorzy, radcowie prawni oraz inne osoby zaangażowane w obsługę prawną urzędu 
 • osoby odpowiadające za ochronę danych osobowych 

Cele

Zapoznanie uczestników z wybranymi zagadnieniami dot. rewolucyjnych zmian wynikających z unijnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

Efekty szkolenia

znajomość wybranych przepisów RODO, zrozumienie ich stosowania w praktyce, szczególnie w kontekście nowych obowiązków

Program

 • Najważniejsze zmiany wynikające z RODO – ich przyczyny i cel 
 • Rewolucyjne zmiany w zakresie podstaw prawnych zbierania i dalszego przetwarzania danych (m.in. dopuszczalność dalszego przechowywania danych zebranych przed RODO, zmiany dot. przepisu prawa jako przesłanki legalizującej przetwarzanie danych, legalność dysponowania przez pracodawcę danymi kandydatów do pracy i pracowników) 
 • Obowiązkowe informacje przekazywane przy zbieraniu danych (m.in. formularze, strony internetowe, podmioty zewnętrzne) 
 • Nowe prawa osób, których dane dotyczą (m.in. prawo do bycia zapomnianym, prawo do kopii danych)
 • Inspektor ochrony danych osobowych – następca ABI (m.in. nowe wymagania w zakresie usytuowania organizacyjnego w urzędzie, wybór właściwego kandydata, konflikt interesów) 
 • Zabezpieczenie danych – podejście oparte na analizie ryzyka (m.in. zmiany dot. procedur wewnętrznych i nadawania upoważnień, certyfikacja) 
 • Obowiązkowa notyfikacja dot. naruszenia ochrony danych do organu nadzoru i osób, których dane dotyczą (kiedy, co i komu zgłaszać) 
 • Ocena skutków dla ochrony danych osobowych (na czym polega, kiedy jest obowiązkowa, kto i jak ma ją przeprowadzić) 
 • Sankcje m.in. kary pieniężne do równowartości 20 000 000 €