Zakres szkolenia

Umiejętności

Tytuł szkolenia

Negocjacje w Unii Europejskiej – symulacja posiedzenia grupy roboczej

Termin

28-11-2016, 29-11-2016

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

Warsztat

Liczba uczestników

16

Koszt

850.00 PLN

Prowadzący

Wojciech Skrobisz

Adresat

Wszyscy pracownicy urzędów biorących udział w procesie legislacyjnym na poziomie europejskim.

Cele

Zapoznanie ze specyfiką negocjacji w instytucjach europejskich, by wykorzystując warsztat negocjacyjny opracowywać stanowiska, przygotowywać uargumentowane wystąpienia oraz swobodnie zabierać głos na forum grup roboczych i komitetów w instytucjach UE.

Efekty szkolenia

  • poznanie głównych uwarunkowań negocjacji unijnych (kontekst instytucjonalny, prawny i kulturowy)
  • znajomość etapów procesu legislacyjnego w UE (zwykła procedura ustawodawcza w UE)
  • pozyskanie umiejętności sprawnego operowania tzw. językiem konferencji (zabieranie głosu, udzielanie głosu, zgłaszanie uwag, sprzeciwu)
  • nabycie umiejętności opracowania projektu stanowiska w danym obszarze, mapy poparć
  • pozyskanie umiejętności przygotowania uargumentowanego wystąpienia

Program

  • Specyficzne uwarunkowania negocjacji unijnych - prezentacja
  • Zwykła procedura ustawodawcza (dawn. kodecyzja) - omówienie
  • Język konferencji – symulacja wystąpień na podstawie gotowych materiałów
  • Posiedzenie grupy roboczej – symulacja na podstawie opracowanego w tym celu projektu rozporządzenia (przygotowanie stanowiska, opracowanie mapy poparć, symulacja przebiegu posiedzenia z wystąpieniami)