Tytuł szkolenia

MS Word dla średniozaawansowanych

Termin

26-05-2023

Termin

26.05.2023

Czas trwania

8 godzin dydaktycznych (1 dzień szkoleniowy), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

Szkolenie online. Praktyczne zajęcia warsztatowe z elementami teorii. Zajęcia z wykorzystaniem wcześniej przygotowanych i udostępnianych plików z przykładami dokumentów. W wersji zdalnej prowadzący prezentuje omawiane zagadnienia na ekranie, zaś uczestnicy równolegle pracują na swoich komputerach, w miarę możliwości zalecany jest więc dostęp do dwóch ekranów.

Liczba uczestników

12

Koszt

500.00 PLN

Adresat

 • pracownicy administracji publicznej wszystkich szczebli
 • osoby o średniozaawansowanej znajomości narzędzia planujące wykorzystywać MS Word

Cele

Doskonalenie umiejętności wykorzystania edytora tekstów MS Word poprzez dostarczenie stosownej wiedzy w zakresie obróbki dokumentów

Efekty szkolenia

 • zapoznanie ze średniozaawansowanymi mechanizmami edytora tekstów MS Word
 • poprawa efektywności pracy z MS Word

Program

 • Środowisko pracy użytkownika
 • Formaty zapisu dokumentów, problemy wykorzystywania różnych wersji programu
 • Efektywne poruszanie się po dokumencie
 • Zaawansowane formatowanie tekstu, akapitów, całego dokumentu, punktory, interlinie
 • Automatyczna kontrola pisowni, tezaurus, ustawienia języka wprowadzanego tekstu
 • Projektowanie i budowa tabel
 • Wstawianie obiektów graficznych, osadzanie i łączenie, zasady otaczania tekstem
 • Wstawianie przypisów dolnych i końcowych
 • Spisy treści, stosowanie i modyfikacja wbudowanych stylów
 • Tworzenie i modyfikacja szablonów dokumentu
 • Współpraca grupowa nad dokumentem, narzędzia recenzji, komentarze, śledzenie, akceptacja i odrzucanie zmian
 • Współpraca z innymi aplikacjami
 • Korespondencja seryjna z wykorzystaniem danych z MS Excel