Zakres szkolenia

Umiejętności

Tytuł szkolenia

MS Word dla średniozaawansowanych

Termin

29-10-2015, 30-10-2015

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

praktyczne zajęcia warsztatowe z elementami teorii

Liczba uczestników

12

Koszt

890.00 PLN

Adresat

Urzędnicy administracji publicznej wszystkich szczebli planujący wykorzystywać MS Word, o podstawowej lub średniozaawansowanej znajomość narzędzia

Cele

Zapoznanie i doskonalenie umiejętności wykorzystania edytora tekstów MS Word poprzez dostarczenie stosownej wiedzy w zakresie obróbki tekstów, tabel i obiektów graficznych

Efekty szkolenia

 • Zapoznanie ze średniozaawansowanymi mechanizmami edytora tekstów MS Word
 • Poprawa efektywności pracy z MS Word

Program

 • Środowisko pracy użytkownika
 • Tworzenie dokumentów w edytorze Word
 • Formaty zapisu dokumentów, problemy wykorzystywania różnych wersji programu
 • Formatowanie tekstu, akapitów, dokumentu, autoformatowanie -  czcionki, efekty tekstowe i kolorystyczne, punktory, interlinie
 • Efektywne poruszanie się po dokumencie
 • Przygotowanie wydruku – podstawowe opcje drukowania, orientacja strony na wydruku, skalowanie strony, podgląd wydruku, nagłówki, stopki, marginesy
 • Projektowanie i budowa tabel, style tabeli
 • Wstawianie obiektów graficznych, ilustracje, zdjęcia, diagramy i schematy, pola tekstowe, obiekty ClipArt, WordArt, symbole specjalne
 • Automatyczna kontrola pisowni, Tezaurus, ustawienia języka wprowadzanego tekstu
 • Tworzenie i modyfikacja szablonów dokumentu
 • Indeksy, spisy treści, ilustracji, wstawianie przypisów dolnych i końcowych
 • Współpraca grupowa nad dokumentem, narzędzia recenzji, komentarze, śledzenie, akceptacja i odrzucanie zmian
 • Statystyka dokumentu
 • Współpraca z innymi aplikacjami