Tytuł szkolenia

MS Excel w zastosowaniach bazodanowych

Termin

17-11-2022

Termin

17.11.2022

Czas trwania

8 godzin dydaktycznych (1 dzień szkoleniowy), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

Szkolenie online: praktyczne zajęcia warsztatowe z elementami teorii. Zajęcia z wykorzystaniem wcześniej przygotowanych i udostępnianych plików z przykładami. W wersji zdalnej prowadzący prezentuje omawiane zagadnienia na ekranie, zaś uczestnicy równolegle pracują na swoich komputerach, w miarę możliwości zalecany jest więc dostęp do dwóch ekranów.

Liczba uczestników

BRAK MIEJSC następny termin 15.12.2022

Koszt

450.00 PLN

Adresat

Osoby regularnie wykorzystujące oprogramowanie MS Excel w różnego typu ewidencjach i bazach danych

Cele

Zapoznanie i doskonalenie umiejętności wykorzystania arkusza kalkulacyjnego MS Excel poprzez dostarczenie stosownej wiedzy w zakresie funkcji i mechanizmów analityczno-obliczeniowych.

Efekty szkolenia

 • Poprawa efektywności pracy w szczególności w zakresie baz danych, przetwarzania danych tabelarycznych
 • Umiejętność przetwarzania dużej ilości danych

Program

 • Szybkie uporządkowanie podstawowej wiedzy z Excela - typy danych, zasady budowania formuł z wykorzystaniem funkcji, praca z wieloma arkuszami
 • Efektywna praca z dużą ilością danych, szybkie poruszanie się, kopiowanie i przenoszenie komórek, serie danych, blokowanie wierszy i kolumn
 • Koncepcja baz danych w Excelu
 • Łączenie baz, zastosowanie funkcji wyszukaj.pionowo (dokładne i przedziałami)
 • Sortowanie (proste i niestandardowe), wykorzystanie list niestandardowych
 • Filtrowanie (proste i zaawansowane, w tym z kopiowaniem wyników), usuwanie duplikatów
 • Agregacje warunkowe z wykorzystaniem funkcji np. suma.jeżeli, suma.warunków, licz.warunki i in.
 • Sumy częściowe (w tym wielopoziomowe), grupowanie danych i konspekty
 • Zastosowanie funkcji baz danych, np. bd.suma, bd.średnia i in.
 • Tworzenie i modyfikacja tabel przestawnych
 • Koncepcja tabel, relacji i modelu danych
 • Reguły sprawdzania poprawności danych, wybór danych listy rozwijanej