Tytuł szkolenia

MS Excel – tabele przestawne w analizie danych

Termin

15-10-2018

Termin

15.10.2018

Czas trwania

8 godzin dydaktycznych (1 dzień szkoleniowy), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

praktyczne zajęcia warsztatowe z elementami teorii

Liczba uczestników

12

Koszt

570.00 PLN

Adresat

 • pracownicy  merytoryczni komórek organizacyjnych którzy chcą szybko i sprawnie tworzyć elastyczne zestawienia i podsumowania danych oraz przedstawiać je w przejrzystej, czytelnej formie
 • kierownicy komórek organizacyjnych którzy chcą efektywniej analizować dane oraz interpretować graficznie wyniki, aby podejmować właściwe decyzje
 • wszyscy którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności związane z analizą danych oraz ich interpretacją graficzną w arkuszu kalkulacyjnym Excel 

Cele

Zdobycie wiedzy i umiejętności umożliwiających efektywne tworzenie analiz danych, elastycznych zestawień i podsumowań z wykorzystaniem tabel oraz wykresów przestawnych.

Efekty szkolenia

 • umiejętność prawidłowego przygotowania danych źródłowych do analizy
 • umiejętność tworzenia i modyfikowania tabel przestawnych oraz wizualizacji danych z wykorzystaniem wykresów przestawnych
 • poprawa efektywności tworzonych analiz oraz przetwarzania dużej ilości danych

Program

 • Import danych z różnych źródeł „zewnętrznych” oraz przygotowanie do analizy, usuwanie błędów i nieprawidłowości
 • Tworzenie tabel przestawnych, elementy tabel, nawigacja i zmiana podstawowych parametrów
 • Dostosowanie pól tabeli przestawnej, zmiana nazw pól, wprowadzanie formatów liczbowych, zmiana obliczeń podsumowujących (suma, średnia, licznik)
 • Raporty tabeli przestawnej, wyświetlanie danych jako: % kolumny, % wiersza, suma bieżąca, % różnicy, grupowanie pól tabeli przestawnej
 • Formatowanie tabel przestawnych, style tabeli przestawnej, zamiana tabel przestawnych na ”zwykłe” tabele
 • Pola obliczeniowe, stosowanie formuł w tabelach przestawnych, funkcje wbudowane Excela stosowane w polach obliczeniowych
 • Wykresy przestawne, zmiana parametrów wykresu przestawnego, modyfikacja wykresu