Tytuł szkolenia

MS Excel – nietypowe zastosowania, narzędzia, triki i receptury dla średniozaawansowanych

Termin

17-04-2019, 18-04-2019

Termin

17-18.04.2019

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

praktyczne zajęcia warsztatowe z elementami teorii

Liczba uczestników

12 osób

Koszt

750.00 PLN

Adresat

 • pracownicy  merytoryczni oraz kierownicy komórek organizacyjnych którzy chcą poznać nietypowe zastosowania Excela, funkcje, mechanizmy oraz triki i receptury rozwiązań różnych problemów
 • wszyscy którzy chcą lepiej i efektywniej wykorzystywać Excela w swojej codziennej pracy oraz poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności związane z analizą danych

Cele

Zdobycie wiedzy i umiejętności umożliwiających efektywniejsze tworzenie analiz danych, elastycznych zestawień i podsumowań umożliwiających podejmowanie właściwych decyzji.

Efekty szkolenia

 • umiejętność prawidłowego przygotowania danych źródłowych
 • umiejętność wykorzystania nietypowych formuł, funkcji i mechanizmów do przeprowadzenia analizy danych
 • poprawa efektywności tworzonych analiz oraz przetwarzania danych

Program

 • Kontrola poprawności wprowadzania danych – proste listy rozwijalne oraz listy hierarchiczne (zależne)
 • Szybkie uzupełnianie brakujących danych w tabeli, zmiana układu tabeli źródłowej oraz działania arytmetyczne na zakresach danych
 • Czyszczenie nieprawidłowych danych tekstowych, dat oraz liczb
 • Tworzenie własnych, niestandardowych formatów danych
 • Formatowania warunkowe z wykorzystaniem niestandardowych kryteriów poprawności (funkcje)
 • Nietypowa funkcja – DATA.RÓŻNICA. Przetwarzanie dat i czasu
 • Liczenie średnich („ważona”, bez wartości 0, wewnętrzna) oraz różnica między zaokrąglaniem a formatowaniem danych
 • Agregacja danych z wielu arkuszy oraz skoroszytów formułami i mechanizmem konsolidacji
 • Sortowanie wg złożonych kryteriów (niestandardowej listy, koloru komórki lub czcionki) oraz filtrowanie zaawansowane list
 • Konspekty (grupowanie danych, sumy częściowe)
 • Stosowanie nazw komórek i obszarów w formułach obliczeniowych
 • Wyszukiwanie dwuwymiarowe w tabeli
 • Formuły tablicowe w obliczeniach
 • Sterowanie danymi na wykresie za pomocą formantów
 • Elementy analizy warunkowej (scenariusze, „Szukaj wyniku”)
 • Manipulowanie danymi na wykresach (opcjonalnie do realizacji)
 • Problematyka optymalizacji w Excelu - wykorzystanie Solvera
 • Rejestrowanie i modyfikacja prostych makr. Uruchamianie makra skrótem klawiszowym, przyciskiem lub z paska narzędzi
 • Nagłówek i stopka na wydrukach arkuszy oraz powtarzanie wierszy nagłówkowych
 • Zabezpieczanie obszarów komórek, arkuszy i skoroszytów przed nieuprawnionymi zmianami