Tytuł szkolenia

MS Excel - formuły, funkcje i mechanizmy analityczno-obliczeniowe dla początkujących i średniozaawansowanych

Termin

18-04-2024, 19-04-2024

Termin

18-19.04.2024

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

Szkolenie online. Praktyczne zajęcia warsztatowe z elementami teorii. Szkolenie w wersji zdalnej lub stacjonarnej z wykorzystaniem wcześniej przygotowanych i udostępnianych plików z przykładami. Przykłady poparte są samodzielnie wykonywanymi i wspólnie omawianymi zadaniami. W wersji zdalnej prowadzący prezentuje omawiane zagadnienia na ekranie, zaś uczestnicy równolegle pracują na swoich komputerach, w miarę możliwości zalecany jest dostęp do dwóch ekranów.

Liczba uczestników

12

Koszt

750.00 PLN

Adresat

pracownicy administracji publicznej wszystkich szczebli planujący wykorzystywać MS Excel, posiadający podstawową lub średniozaawansowaną znajomość narzędzia 

Cele

Zapoznanie i doskonalenie umiejętności wykorzystania arkusza kalkulacyjnego MS Excel poprzez dostarczenie stosownej wiedzy w zakresie funkcji i mechanizmów analityczno-obliczeniowych.

Efekty szkolenia

poprawa efektywności pracy w szczególności w zakresie obliczeń, prostego przetwarzania danych tabelarycznych i graficznej prezentacji wyników

Program

 • Środowisko pracy użytkownika – skoroszyt, arkusze, wiersze, kolumny, komórki, karty wstążki
 • Efektywna praca z arkuszem, szybkie poruszanie się, kopiowanie i przenoszenie komórek, blokowanie tytułów wierszy i kolumn
 • Formaty zapisu plików, różne wersje programu
 • Dane w arkuszu – podstawowe typy danych, wprowadzanie, modyfikacja i czyszczenie zawartości komórek, wstawianie, usuwanie i ukrywanie wierszy i kolumn, serie danych
 • Operacje na wielu arkuszach
 • Formatowanie komórek, m.in. budowanie krawędzi komórek, dokładność wyświetlania liczb
 • Ustawianie prostych formatów warunkowych
 • Budowanie formuł obliczeniowych – operatory arytmetyczne i tekstowe, rodzaje adresowania, formuły między-arkuszowe
 • Wykorzystanie podstawowych funkcji agregujących, zaokrąglających, warunkowych
 • Wykorzystywanie dat, podstawowe działania na dacie
 • Wykresy w arkuszu – podstawy tworzenia i modyfikacji
 • Bazy danych w arkuszu (listy) – zasady tworzenia i łączenia, sortowanie w określonym porządku, proste filtrowanie, tabele zdefiniowane
 • Podstawy tabel przestawnych
 • Przygotowanie wydruku – opcje drukowania, orientacja strony, skalowanie, numeracja stron, podgląd wydruku