Tytuł szkolenia

MS Excel - formuły, funkcje i mechanizmy analityczno-obliczeniowe dla zaawansowanych

Termin

06-12-2023, 07-12-2023, 08-12-2023

Termin

6-8.12.2023

Czas trwania

21 godzin dydaktycznych (3 dni szkoleniowe), godz. 9.00-15.15

Forma zajęć

Szkolenie online. Praktyczne intensywne zajęcia warsztatowe z elementami teorii. Zajęcia z wykorzystaniem wcześniej przygotowanych i udostępnianych plików z przykładami. W wersji zdalnej prowadzący prezentuje omawiane zagadnienia na ekranie, zaś uczestnicy równolegle pracują na swoich komputerach, w miarę możliwości zalecany jest więc dostęp do dwóch ekranów.

Liczba uczestników

10

Koszt

900.00 PLN

Adresat

Osoby regularnie wykorzystujące oprogramowanie MS Excel w różnych zastosowaniach - obliczeniowych i bazodanowych 

Cele

Doskonalenie umiejętności wykorzystania arkusza kalkulacyjnego MS Excel poprzez dostarczenie stosownej wiedzy w zakresie funkcji i mechanizmów analityczno-obliczeniowych oraz poprawa efektywności pracy.

Efekty szkolenia

 • umiejętność zastosowania zaawansowanych mechanizmów analityczno-obliczeniowych
 • poprawa efektywności pracy, w szczególności w zakresie złożonych obliczeń i przetwarzania danych tabelarycznych
 • umiejętność przetwarzania dużej ilości danych

Program

 • Budowa zaawansowanych formuł obliczeniowych:
  typy danych (tekstowe, numeryczne, logiczne, kody błędów), formuły (proste oraz tablicowe), różne metody adresowania, wykorzystywanie nazw zdefiniowanych (obszarów, stałych, wyrażeń), stosowanie przecięć (domniemanych i jawnych)
 • Stosowanie funkcji (pojedynczych i zagnieżdżonych):
  najistotniejsze funkcje różnych kategorii (m.in. matematyczne, statystyczne, tekstowe, logiczne, wyszukiwania i adresu, daty i czasu)
 • Formaty warunkowe i niestandardowe:
  wyróżnianie komórek w oparciu o stałe lub odwołania do innych komórek, formaty oparte o formułę logiczną, paski danych, skale kolorów, zestawy ikon, maski formatów niestandardowych
 • Współdzielenie zasobów Excela:
  tworzenie łączy między-skoroszytowych, reguły sprawdzania poprawności danych, reguły zabezpieczeń dokumentów i ochrony danych
 • Operacje na bazach danych (listach):
  dobre praktyki pracy z obszernymi bazami danych, łączenie baz, sortowanie (proste i niestandardowe), filtrowanie (proste i zaawansowane, w tym z kopiowaniem), usuwanie duplikatów, agregacje warunkowe, sumy częściowe (w tym wielopoziomowe), grupowanie danych i konspekty, zastosowanie funkcji baz danych
 • Tworzenie i modyfikacja tabel przestawnych
 • Operacje na dacie i czasie
 • Zaawansowana analiza danych (elementy opcjonalne):
  narzędzie szukania wyniku, analiza wielowariantowa, scenariusze, konsolidacja danych
 • Pomoc w indywidualnych problemach uczestników szkolenia