Tytuł szkolenia

MS Excel - formuły, funkcje i mechanizmy analityczno-obliczeniowe dla zaawansowanych

Termin

15-11-2017, 16-11-2017, 17-11-2017

Termin

15-17.11.2017

Czas trwania

21 godzin dydaktycznych (3 dni szkoleniowe), godz. 9.00-15.15

Forma zajęć

praktyczne zajęcia warsztatowe z elementami teorii

Liczba uczestników

12

Koszt

1100.00 PLN

Adresat

wszyscy urzędnicy wykorzystujący oprogramowanie MS Excel

Cele

Doskonalenie umiejętności wykorzystania arkusza kalkulacyjnego MS Excel poprzez dostarczenie stosownej wiedzy w zakresie funkcji i mechanizmów analityczno-obliczeniowych oraz poprawa efektywności pracy.

Efekty szkolenia

 • umiejętność zastosowania zaawansowanych mechanizmów analityczno-obliczeniowych
 • poprawa efektywności pracy, w szczególności w zakresie złożonych obliczeń i przetwarzania danych tabelarycznych
 • umiejętność przetwarzania dużej ilości danych

Program

 • Budowa zaawansowanych formuł - typy danych: tekstowe, numeryczne, logiczne, kody błędów, formuły (proste oraz tablicowe), funkcje pojedyncze i zagnieżdżone, różne metody adresowania, stosowanie przecięć domniemanych i jawnych, wykorzystywanie nazw obszarów, zmiennych, stałych i wyrażeń, operacje na dacie i czasie
 • Najistotniejsze funkcje różnych kategorii: matematyczne, statystyczne, tekstowe, logiczne, wyszukiwania i adresu
 • Formaty warunkowe i niestandardowe: wyróżnianie komórek, formaty oparte o formułę logiczną, paski danych, skale kolorów, zestawy ikon
 • Współdzielenie zasobów Excela: tworzenie łączy międzyskoroszytowych, reguły zabezpieczeń dokumentów i ochrony danych, reguły sprawdzania poprawności danych
 • Operacje bazodanowe: dobre praktyki pracy z bazami danych (listami), obróbka danych masowych, sortowanie i filtrowanie danych (filtry proste i zaawansowane), agregacje warunkowe, wielopoziomowe sumy częściowe, grupowanie danych i konspekty, zastosowanie funkcji baz danych, tworzenie tabel przestawnych
 • Zaawansowana analiza danych (elementy opcjonalne)
  • analiza wielowariantowa, scenariusze
  • narzędzie szukania wyniku
  • konsolidacja danych
 • Pomoc w indywidualnych problemach uczestników szkolenia