Zakres szkolenia

Umiejętności

Tytuł szkolenia

MS Excel - formuły, funkcje i mechanizmy analityczno-obliczeniowe dla początkujących i średniozaawansowanych

Termin

17-12-2015, 18-12-2015, 19-11-2015, 20-11-2015, 26-11-2015, 27-11-2015

Czas trwania

3 TERMINY

19-20.11.2015 r. , 26-27.11.2015 r. i 17-18.12.2015 r.
16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

praktyczne zajęcia warsztatowe z elementami teorii

Liczba uczestników

12

Koszt

890.00 PLN

Adresat

Urzędnicy administracji publicznej wszystkich szczebli planujący wykorzystywać MS Excel, posiadający co najwyżej podstawową lub średniozaawansowaną znajomość narzędzia

Cele

Zapoznanie i doskonalenie umiejętności wykorzystania arkusza kalkulacyjnego MS Excel poprzez dostarczenie stosownej wiedzy w zakresie funkcji i mechanizmów analityczno-obliczeniowych.

Efekty szkolenia

Poprawa efektywności pracy, w szczególności w zakresie obliczeń, prostego przetwarzania danych tabelarycznych oraz graficznej prezentacji wyników pracy

Program

 • Środowisko pracy użytkownika – skoroszyt, arkusze, wiersze, kolumny, komórki
 • Efektywne poruszanie się po obszarze arkusza, szybkie przemieszczanie, blokowanie i odblokowanie tytułów wierszy i kolumn, karty wstążek
 • Formaty zapisu plików, problem wykorzystywania różnych wersji programu
 • Dane w arkuszu – podstawowe typy danych, wprowadzanie danych do komórek, modyfikacja i czyszczenie zawartości komórek, wstawianie, usuwanie i ukrywanie wierszy oraz kolumn, automatyzacja wprowadzania danych, serie danych
 • Operacje na komórkach, obszarach oraz arkuszach – kopiowanie i przenoszenie
 • Formatowanie komórek, m.in. określanie czcionki, wprowadzanie krawędzi i tła komórek, wyrównywanie zawartości komórek
 • Ustawianie prostych formatów warunkowych
 • Budowanie formuł obliczeniowych – operatory arytmetyczne i tekstowe, rodzaje adresowania, proste formuły międzyarkuszowe
 • Wykorzystanie podstawowych funkcji agregujących, zaokrąglających i warunkowych
 • Podstawowe operacje na dacie
 • Wykresy w arkuszu – podstawy tworzenia i modyfikacji
 • Bazy danych w arkuszu (listy) – zasady tworzenia, sortowanie w określonym porządku, proste filtrowanie
 • Przygotowanie wydruku – podstawowe opcje drukowania, orientacja strony na wydruku, skalowanie strony, podgląd wydruku