Tytuł szkolenia

MS Excel - analiza danych z wykorzystaniem tabel przestawnych

Termin

17-11-2023

Termin

17.11.2023

Czas trwania

1 dzień szkoleniowy, 8 godzin dydaktycznych (godz. 9.00-16.00)

Forma zajęć

Szkolenie online

Liczba uczestników

12

Koszt

500.00 PLN

Adresat

Osoby wykorzystujące oprogramowanie MS Excel, w szczególności w zastosowaniach typu ewidencje i bazy danych, które planują zapoznać się lub rozszerzyć znajomość tabel przestawnych.

Cele

Zapoznanie i doskonalenie umiejętności wykorzystania tabek przestawnych w arkuszu kalkulacyjnym MS Excel.

Efekty szkolenia

 • Umiejętność właściwego stosowania tabel przestawnych
 • Poprawa efektywności pracy w szczególności w zakresie agregacji warunkowych podczas pracy z dużą ilością danych

Program

 • Wprowadzenie do tematyki tabel przestawnych.
  • Właściwe przygotowanie danych źródłowych na potrzeby tabel przestawnych.
  • Wyjaśnienie pojęć miar i wymiarów analizy danych.
  • Różnice pomiędzy wersjami Excela w zakresie wykorzystania tabel przestawnych.
  • Podstawowe zastosowania tabel przestawnych.
 • Konstruowanie prostych tabel przestawnych.
  • Tabele przestawne w oparciu o listę danych w arkuszu Excela.
  • Zmiana układu tabeli przestawnej, formatowanie danych w tabeli.
  • Predefiniowane układy i style tabel przestawnych.
  • Wybór metod agregacji danych, np. sumy, średniej, zliczania rekordów.
  • Określanie własnych nazw pól w tabeli przestawnej.
  • Odświeżanie tabeli przestawnej, problematyka zmiany struktury źródła danych.
 • Zaawansowane możliwości tabel przestawnych.
  • Uzyskiwanie listy szczegółów wpływających na wybraną pozycję danych w tabeli.
  • Zaawansowane możliwości agregacji danych, pola obliczeniowe.
  • Grupowanie danych w oparciu o przedziały wartości.
  • Opcje tabeli przestawnej i poszczególnych pól wartości.
  • Sortowanie danych w tabeli.
  • Filtrowanie danych, zastosowanie fragmentatorów.
 • Alternatywne źródła danych do tabel przestawnych.
  • Łączenie źródeł danych z wykorzystaniem funkcji wyszukaj.pionowo.
  • Łączenie źródeł danych z wykorzystaniem modeli danych i zdefiniowanych relacji.
  • Funkcjonalność i zalety tabel zdefiniowanych w Excelu.
 • Podstawy graficznej prezentacji danych z tabel przestawnych.
  • Budowa i modyfikacja wykresów przestawnych.
 • Wybrane alternatywne metody analizy danych w Excelu.
  • Zalety i wady innych metod analizy danych i agregacji warunkowej w porównaniu z tabelami przestawnymi.
  • Funkcje agregacji warunkowej i baz danych oraz sum częściowych (pośrednich) i konspektu w porównaniu do tabel przestawnych.