Zakres szkolenia

Umiejętności

Tytuł szkolenia

Metody przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu poprzez rozwój indywidualnego potencjału

Termin

15-05-2017, 16-05-2017

Czas trwania

16  godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

mini-wykłady, badanie SMART9 Diagnostics & Development , indywidualny program rozwoju likwidujący skutki i zapobiegający wypaleniu zawodowemu

Liczba uczestników

15

Koszt

850.00 PLN

Adresat

Wszyscy pracownicy administracji, w tym przede wszystkim ci  wykazujący symptomy wypalenia zawodowego i chcący odkryć możliwości ich osobistego potencjału

Cele

 • rozwój własnego potencjału zawodowego i osobistego, poprzez niwelowanie słabszych stron i wzmacnianie silnych
 • odkrywanie pasji w pracy zawodowej i życiu osobistym oraz motywatorów i źródeł siły wewnętrznej
 • wzmocnienie umiejętności efektywnego zarządzania czasem przeznaczonym na obowiązki zawodowe i realizację celów życiowych

Efekty szkolenia

 • zbudowanie i wdrożenie w życie programu trwałej zmiany i rozwoju
 • odkrycie i rozwój stron silnych i niwelowanie stron słabszych
 • rozpoczęcie realizacji pasji życiowych poprzez lepsze wykorzystanie czasu
 • likwidacja symptomów wypalenia i budowa odwagi wewnętrznej

Program

 • Wprowadzenie do tematyki wypalenia zawodowego: symptomy fizyczne i psychiczne wypalenia zawodowego; przepracowanie a wypalenie zawodowe
 • Work – Life Balance – czym jest i dlaczego ludzie zachowujący zrównoważone proporcje pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym  odnoszą większe sukcesy zawodowe?
 • Work – Life Balance: rozwój zawodowy i intelektualny - rozwój  emocjonalny - rozwój relacji z otoczeniem - rozwój fizyczny
 • SMART9 Self Diagnostics – badanie  indywidualnego stylu funkcjonowania w życiu zawodowym i prywatnym
 • „ Budowanie Relacji”  - zmiana relacji z otoczeniem, zdeterminowana przez: specyficzne metody budowania pozytywnych relacji oraz trudne sytuacje, toksyczne relacje.
 • Narzędzia efektywnego wykorzystania czasu w wykonywaniu obowiązków
 • Ciało i umysł - regeneracja
 • Rozwiązania dedykowane - plan działań wdrożeniowych – każdy uczestnik buduje plan działań,  na okres najbliższych  trzech miesięcy, w oparciu o wytyczne narzędzi SMART9 Development