Zakres szkolenia

Umiejętności

Tytuł szkolenia

Metody przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu poprzez rozwój indywidualnego potencjału

Termin

16-03-2015, 17-03-2015

Czas trwania

16  godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

mini-wykłady, badanie SMART9 Diagnostics & Development , indywidualny program rozwoju likwidujący skutki i zapobiegający wypaleniu zawodowemu

Liczba uczestników

15

Koszt

830.00 PLN

Adresat

Wszyscy pracownicy administracji, w tym przede wszystkim ci wykazujący symptomy wypalenia zawodowego i chcące odkryć możliwości ich osobistego potencjału

Cele

• rozwój własnego potencjału zawodowego i osobistego, poprzez niwelowanie słabszych stron i wzmacnianie silnych • odkrywanie pasji w pracy zawodowej i życiu osobistym oraz motywatorów i źródeł siły wewnętrznej • wzmocnienie umiejętności efektywnego zarządzania czasem przeznaczonym na obowiązki zawodowe i realizację celów życiowych

Efekty szkolenia

• zbudowanie i wdrożenie w życie programu trwałej zmiany i rozwoju • odkrycie i rozwój stron silnych i niwelowanie stron słabszych • rozpoczęcie realizacji pasji życiowych poprzez lepsze wykorzystanie czasu • likwidacja symptomów wypalenia i budowa odwagi wewnętrznej

Program

1. Wprowadzenie do tematyki wypalenia zawodowego: symptomy fizyczne i psychiczne wypalenia zawodowego; przepracowanie a wypalenie zawodowe
Work – Life Balance – czym jest i dlaczego ludzie zachowujący zrównoważone proporcje pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym  odnoszą większe sukcesy zawodowe?

2. Work – Life Balance: rozwój zawodowy i intelektualny - rozwój  emocjonalny - rozwój relacji z otoczeniem - rozwój fizyczny

3. SMART9 SELF DIAGNOSTICS – badanie  indywidualnego stylu funkcjonowania w życiu zawodowym i prywatnym

  • „ Budowanie Relacji”  - zmiana relacji z otoczeniem, zdeterminowana przez: specyficzne metody budowania pozytywnych relacji oraz trudne sytuacje, toksyczne relacje.

4. Narzędzia efektywnego wykorzystania czasu w wykonywaniu obowiązków
5. Ciało i umysł - regeneracja
6. Rozwiązania dedykowane - plan działań wdrożeniowych – każdy uczestnik buduje plan działań,  na okres najbliższych  trzech miesięcy, w oparciu o wytyczne narzędzi SMART9 DEVELOPMENT