Zakres szkolenia

Umiejętności

Tytuł szkolenia

Metoda projektowania skutecznych usług dla obywateli - service design

Termin

20-10-2016, 21-10-2016

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe),  godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

praca warsztatowa w grupach nad realizacją projektu usługi, w oparciu o narzędzia projektowe przygotowane przez prowadzących; krótkie wykłady nt. metody service design i jej poszczególnych narzędzi.

Liczba uczestników

25

Koszt

700.00 PLN

Prowadzący

Engage Warsaw

Adresat

 • kadra kierownicza urzędów wszystkich szczebli
 • pracownicy komórek organizacyjnych odpowiedzialni za przygotowanie i projektowanie przepisów
 • pracownicy komórek organizacyjnych odpowiedzialni za obszary związane z procesami partycypacyjnymi, konsultacjami społecznymi

Cele

 • prezentacja metody service design, praktyczne przeprowadzenie procesu projektowego, poznanie podstawowych narzędzi metody service design
 • identyfikacja przestrzeni do stosowania metody i jej narzędzi w administracji publicznej

Efekty szkolenia

 • poznanie założeń i podstaw metody service design oraz design thinking
 • praktyczne poznanie podstawowych narzędzi projektowych
 • nabycie umiejętności zaplanowania procesu projektowania usług

Program

 • Wprowadzenie do service design i design thinking – założenia metody i budowa procesu projektowego
 • Przeprowadzenie procesu projektowania usługi – praca zespołowa nad projektem wybranej usługi publicznej:

- zdefiniowanie problemu projektowego oraz zbudowanie mapy interesariuszy

- badanie potrzeb użytkowników

- tworzenie rozwiązań projektowych

- prototypowanie oraz testowanie rozwiązań

- stworzenie mapy usługi (blueprint) na potrzeby planowania wdrożenia 

 • Prezentacja projektów zrealizowanych z zastosowaniem metody i dyskusja nad jej praktycznym zastosowaniem w administracji publicznej