Tytuł szkolenia

MANAGEMENT 4.0 Zarządzanie zmianą – jak zmieniać, żeby zmienić

Termin

21-11-2022, 22-11-2022

Termin

21-22.11.2022

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe) godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

Szkolenie online

Liczba uczestników

16

Koszt

750.00 PLN

Prowadzący

Adam Stolarzewicz

Adresat

Warsztat przeznaczony do osób zarządzających zespołami (dyrektorów, kierowników, naczelników), które chcą:

 • Wprowadzać zmiany bez ryzyka zbyt silnego oporu pracowników
 • Nabyć umiejętności radzenia sobie z oporem do zmiany
 • Udoskonalić posiadane techniki i metody wprowadzania zmiany w zespołach

Cele

Celem szkolenia jest nabycie przez menadżerów umiejętności:

 • Prawidłowego działania na każdym z pięciu etapów procesu zmiany
 • Przygotowywania zespołów do nieustającej zmiany
 • Kreowania środowiska zmiany
 • Wykorzystania technik komunikacji zmiany i radzenia sobie z oporem wobec zmiany
 • Budowania środowiska po zmianie

Efekty szkolenia

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą potrafili:

 • Prawidłowo zaplanować proces zmiany w organizacji
 • Podejmować skuteczne i efektywne metody reagowania na opór wobec zmiany
 • Skutecznie wdrażać zaplanowane zmiany

Program

 • Wprowadzenie do tematyki zmiany
 • Doświadczanie pozytywnych i negatywnych skutków zmiany
 • Psychologiczne, społeczne i antropologiczne uwarunkowania procesu zmiany
 • Zrozumienie Tofflerowskiej doktryny szoku zmiany
 • Dzisiejszy świat turbulentnej zmiany – organizacyjne, polityczne i biznesowe uwarunkowania procesu zmiany oraz ich wpływ na działanie jednostek administracji publicznej
 • Wprowadzenie do modelu skutecznego zarządzania zmianą
 • Fazy procesu zmiany i ich wpływ na wydajność, morale i zaangażowanie pracowników
 • Potrzeby pracowników w poszczególnych fazach procesu zmiany
 • Skuteczność bodźców w procesie wg Krzywej Yorkesa-Dodsona
 • Postawy wobec zmiany – w ujęciu psychologii biznesu oraz ekonomii behawioralnej
 • Nieuświadamiane pseudostrategie menadżerskie w sytuacji nowej, konieczności rozwiązania problemu oraz w środowisku zmiany
 • Typowe opory wobec zmiany oraz ich źródła w sytuacjach zawodowych – ze szczególnym uwzględnieniem administracji publicznej
 • Najskuteczniejsze praktyki radzenia sobie z postawami, typowymi oporami w procesie zmiany oraz nieuświadamianymi pseudostrategiami menadżerskimi
 • Skuteczne techniki przeprowadzania pracowników przez proces zmiany
 • Analiza gotowości - przykład praktycznego narzędzia zarządzania zmianą
 • Diagram pola sił i analiza interesariuszy - przykład praktycznego narzędzia zarządzania zmianą
 • Plan komunikacji – przykład praktycznego narzędzia zarządzania zmianą
 • Mapa ryzyka – analiza i kwantyfikacja ryzyka oraz reakcje na ryzyka procesu zmiany
 • Analiza indywidualnych poziomów umiejętności wprowadzania zmian i komunikatywności w zmianie
 • Model VUCA związany z menadżerskim podejściem w sytuacji zmienności, niepewności, złożoności i niejednoznaczności
 • Kompetencje zmiany – zestaw menadżerskich umiejętności związanych z kompetencjami ogólnymi, umiejętnościami przygotowywania zespołu do nieustającej zmiany, kreowania środowiska zmiany, przeprowadzania zespołu przez zmianę oraz budowania środowiska po zmianie
 • Porady Jacka Welcha w zakresie tworzenia skutecznego zespołu przygotowanego do nieustającej zmiany – model 5+1
 • Kluczowe zmienne BCG (Boston Consulting Group) – technika DICE
 • Jak zmieniać, żeby zmienić? Model 3 perspektyw motywacyjnych Heatch - techniki i metody oddziaływania na racjonalną, emocjonalną oraz procesową perspektywę zmiany

 

Warsztat prowadzony jest aktywną techniką ActiveInside, dzięki której uczestnicy poznają poszczególne elementy programu na poziomie wiedzy, umiejętności i postaw.

Warsztat składa się z mikrowykładów przeplatanych  symulacjami, ćwiczeniami indywidualnymi i zespołowymi, case study oraz moderowanymi dyskusjami. Dodatkowo podczas warsztatu wykorzystywane są różnorodne kwestionariusze, testy i ćwiczenia wykonywane również w zewnętrznych aplikacjach.